Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. Förutsättningar blir till erbjudanden belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Författare :Annika Eriksson; Monika Vinterek; Carina Hjelmér; Maj Asplund Carlsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 2. 2. Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Charlotte Holmberg; Eva Änggård; Polly Björk-Willén; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; curriculum; realization arena; frame factors; ethnography; Pedagogisk dokumentation; förskola; läroplan; realiseringsarena; ramfaktorer; etnografi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach. LÄS MER

 3. 3. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Tobias Jansson; Lars Petterson; Curt Räftegård; Johan Samuelsson; Gunilla Näsström; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment practices; tests; knowledge; upper secondary school; frame factors; Bloom s revised taxonomy; bedömning; prov; kunskaper; gymnasielärare; provpraxis; Blooms reviderade taxonomi; ramfaktorer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the assessment practices of civics teachers in upper secondary school. The main purpose is to analyze, using Bloom’s revised taxonomy, which kind of knowledge civics teachers test in their written test examinations. The analyses show that they mainly test factual and conceptual knowledge. LÄS MER

 4. 4. Mellan retorik och praktik. : En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Detta är en avhandling från Falun : Högskolan Dalarna

  Författare :Edmund Knutas; [2008]
  Nyckelord :skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; transformation; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER

 5. 5. Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Cecilia Lindblom; Agneta Hörnell; Inger Erixon Arreman; Päivi Palojoki; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärande; ramfaktorer; grundskola; hem- och konsumentkunskap; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

  Sammanfattning : Background People are faced with a variety of consumer choices every day. If they do not have adequate and appropriate knowledge their choices create a greater risk of negative effects for the environment and the economy, and also for the individual's personal health and economic circumstances. LÄS MER