Sökning: "utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 758 avhandlingar innehållade ordet utbildning.

 1. 1. Flexibel utbildning - för vem? : Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 2. 2. Decision Support for Treatment of Patients with Advanced Parkinson’s Disease

  Författare :Jerker Westin; Torgny Groth; Mark Dougherty; Sven Pålhagen; Marja-Liisa Dahl; Martin Rydmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson’s disease; telemedicine; motor test; tapping; spiral; self-assessment; home-assessment; outcome measure; electronic diary; patient-reported outcome; remote patient monitoring; levodopa; infusion; pharmacokinetic; pharmacodynamic; Medical informatics; Medicinsk informatik; Medical Informatics; Medicinsk informatik; E-MOTIONS; Beslutsstöd för Parkinsonbehandling;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop, deploy and evaluate new IT-based methods for supporting treatment and assessment of treatment of advanced Parkinson’s disease. In this condition a number of different motor and non-motor symptoms occur in episodes of varying frequency, duration and severity. LÄS MER

 3. 3. Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; Erika Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 4. 4. Vad gör kvalitet med utbildning? : Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning

  Författare :Andreas Bergh; Ninni Wahlström; Bernt Gustavsson; Agneta Linné; Christina Segerholm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; concept of quality; educational policy; municipality; independent school; speech-act; conceptual history; Sweden; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the concept of quality is imbued with in different educational arenas and to discuss the consequences of such meanings for education. From this aim the main research question is: What does the concept of quality do to education and what does education do to the concept of quality? The question indicates an interest in understanding how the concept of quality and education mutually influence each other. LÄS MER

 5. 5. Monolingual Policy, Bilingual Interaction : English-taught Education in Bangladesh

  Författare :Rizwan-ul Huq; Jakob Cromdal; Katarina Eriksson Barajas; Eda Üstünel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; bilingual education; language policy; language alternation; multimodal conversation analysis; classroom interaction; content and language integrated learning CLIL .; tvåspråkig utbildning; språkpolicy; kodväxling; multimodal konversationsanalys; klassrumsinteraktion; språk- och innehållsintegrerad inlärning CLIL .; দ্বিভাষিক শিক্ষা; ভাষা নীতি; ভাষার সংমিশ্রিত ব্যবহার; কথোপকথন বিশ্লেষণ; শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র মিথস্ক্রিয়া; ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত শিক্ষা CLIL ;

  Sammanfattning : The research reported here is an investigation of bilingual instruction in Bangladeshi schools. In particular, the thesis explores how schooling takes place when a second language is used as a medium of instruction to teach subject content. LÄS MER