Sökning: "utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 786 avhandlingar innehållade ordet utbildning.

 1. 1. Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

  Författare :Magnus Ferry; Håkan Larsson; Jane Meckbach; Eivind Åsrum Skille; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bourdieu; field of education; field of sport; neoliberal discourse; pupils; school sports; teachers; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to a deeper understanding of the Swedish school sports system, a system which has evolved since the beginning of the 1970s, the prevalence of which has increased significantly at all school levels since the mid-1990s and today attracts a large number of pupils and teachers.Starting with the neoliberal discourse which has had a major impact on the development of the Swedish school system, and inspired by Pierre Bourdieu’s theoretical framework, the reasons for the emergence of the school sports system and the reasons why schools chose to specialise in sport is described. LÄS MER

 2. 2. Flexibel utbildning - för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 3. 3. Decision Support for Treatment of Patients with Advanced Parkinson’s Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jerker Westin; Torgny Groth; Mark Dougherty; Sven Pålhagen; Marja-Liisa Dahl; Martin Rydmark; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson’s disease; telemedicine; motor test; tapping; spiral; self-assessment; home-assessment; outcome measure; electronic diary; patient-reported outcome; remote patient monitoring; levodopa; infusion; pharmacokinetic; pharmacodynamic; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop, deploy and evaluate new IT-based methods for supporting treatment and assessment of treatment of advanced Parkinson’s disease. In this condition a number of different motor and non-motor symptoms occur in episodes of varying frequency, duration and severity. LÄS MER

 4. 4. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 5. 5. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER