Sökning: "theme work"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden theme work.

 1. 1. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar blir till erbjudanden belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Eriksson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 3. 3. A postmodern saint? - on motives for voluntarism

  Detta är en avhandling från Ulla Habermann, Kochsvej 19. 1812 Frederiksberg C. Denmark

  Författare :Ulla Habermann; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; integration and sustainability.; teorier om socialt arbete; identity; female care; narratives; altruism; Voluntarism; Sociala förändringar; motives; Sociologi; Sociology; Social changes; theory of social work;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is motives for voluntarism - with particular focus on volunteering in social work compared to voluntary work in sports clubs and patient associations. It is based on a combination of different data sources and methodological approaches: surveys, analyses of letters from volunteers and literature studies. LÄS MER

 4. 4. Managing the contradictions Recovery from severe mental disorders

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Alain Topor; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychosis; severe mental disorder; schizophrenia; recovery; users perspective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : One of the assumptions made when mental problems are defined as a medical problem is that certain problems, certain diagnoses, are chronic. Nevertheless, a substantial number of follow-up studies have shown that the course of development in patients with these diagnoses is neither uniform nor chronic. LÄS MER

 5. 5. Dominanser En utveckling av den realistiska livsformsteorin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jonas Axelsson; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; everyday life; life mode; life mode analysis; life mode theory; work; love; structural dominance; ownership; critical realism; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s. LÄS MER