Sökning: "theme work"

Visar resultat 1 - 5 av 335 avhandlingar innehållade orden theme work.

 1. 1. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar blir till erbjudanden belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Annika Eriksson; Monika Vinterek; Carina Hjelmér; Maj Asplund Carlsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 3. 3. Managing the contradictions Recovery from severe mental disorders

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Alain Topor; Anders Bergmark; John Strauss; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychosis; severe mental disorder; schizophrenia; recovery; users perspective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : One of the assumptions made when mental problems are defined as a medical problem is that certain problems, certain diagnoses, are chronic. Nevertheless, a substantial number of follow-up studies have shown that the course of development in patients with these diagnoses is neither uniform nor chronic. LÄS MER

 4. 4. Dominanser En utveckling av den realistiska livsformsteorin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jonas Axelsson; Jan Ch Karlsson; Liselotte Jakobsen; Tuula Bergqvist; Margareta Oudhuis; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; everyday life; life mode; life mode analysis; life mode theory; work; love; structural dominance; ownership; critical realism; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s. LÄS MER

 5. 5. Omsorg som arbete Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Petra Ahnlund; Stina Johansson; Monica Nordström; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly care; care for persons with disabilities; intellectual disabilities; personnel; management; education; work environment; relations.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. LÄS MER