Sökning: "documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 502 avhandlingar innehållade ordet documentation.

 1. 1. Dietetic documentation : Content, language and the meaning of standardization in Swedish dietitians’ patient record notes

  Författare :Elin Lövestam; Agneta Andersson; Alison Steiber; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nutrition informatics; dietitians; Nutrition Care Process; patient records; professionalization; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore dietetic notes in Swedish patient records regarding content, language and the meaning of standardization.Firstly, an audit instrument for dietetic notes in patient records, Diet-NCP-Audit, was elaborated and tested. LÄS MER

 2. 2. Documentation - vocation : le climat littraire et thtral en France des annes 1880 et "Mademoiselle Julie" de Strindberg

  Författare :Carl-Olof Gierow; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Strindberg; August; 1849-1912;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Carrying out Electronic Nursing Documentation : Use and Development in Primary Health Care

  Författare :Eva Törnvall; Inger Ekman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; electronic nursing; District nurses; nursing diagnosis; documentation; questionnaire; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Communication of care is essential in the multidisciplinary health care system and the patient record is an important tool for communication. The electronic patient record was introduced to facilitate the documentation of care, as well as the communication and evaluation of care. LÄS MER

 4. 4. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen

  Författare :Marina Sjöberg; Anna-Karin Edberg; Ingrid Bolmsjö; Ingela Beck; Britt‐Marie Ternestedt; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Existential loneliness; frail older people; palliative care; experiences; encounter; existential aspects; meaning; interview; retrospective record review; documentation; ill-being; well-being; Frail older people; Palliative care; Experiences; Encounter; Existential aspects; Meaning; Interview; Retrospective record review; Documentation; Ill-being; Well-being; Vårdvetenskap; Care science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to illuminate the meanings of existential loneliness(EL) and describe how it was eased, as narrated by frail older people, as well as toexamine existential aspects documented in patient records in specialised palliative care.Two of the constituent studies of this thesis were qualitative with an explorative anddescriptive design (i. LÄS MER

 5. 5. Dokument inifrån : Ultraljudsbilder och visualisering av det väntade barnet

  Författare :Ann-Cristine Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ultrasound scan; health technology; interaction; parental perspective; normality; the unborn child; visualisation; ultraljudsundersökning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Medical technology continuously shapes and transforms the image of the body. Within the social sciences, questions have been raised about how people make sense of new representations of the body in their everyday lives. LÄS MER