Sökning: "Annika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Annika Eriksson.

 1. 1. En gangster kunde kanske älska sin mor : Produktionen av moraliska klichéer i amerikanska polis- och deckarserier

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Annika Eriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; status degradation ceremonies of restoration; inclusion exclusion; we them; respect disrespect; regret; accounts; essentialized criminals situational criminals; morality; attributes; moral communication; punishment; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this study, American police- and detective-series are analysed. I focus on the portrayal of the criminals, especially the moral aspect. The series can be regarded as moral tales. The morality is embedded in the characters that populate the different episodes. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar blir till erbjudanden belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Eriksson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 3. 3. Analysis of drift wave transport of particles and momentum in tokamak core plasmas

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Eriksson; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anomalous particle pinches in tokamak plasmas

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Eriksson; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Interplay between structure and properties in perovskite related materials

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Eriksson; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER