Sökning: "language"

Visar resultat 1 - 5 av 3534 avhandlingar innehållade ordet language.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Doing Language Policy : A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 3. 3. Nurturing a heritage language : Language-centered practices in mother-child interactions in multilingual families

  Författare :Olga Abreu Fernandes; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander Bowden; Mathew Burdelski; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language-centered practices; language learning environments; multilingual children; family interaction; family language policy; heritage language maintenance; language socialization; bilingual literacy; multimodal interactional analysis; Russian; Pedagogik; Education; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Situated within research on language socialization and family language policy, this thesis explores how young children (2–4 years old) learn their heritage language in multilingual, transnational families, and how multilingualism becomes an integral part of family life. It draws on video-ethnographic fieldwork in three bi/multilingual families in Sweden with preschool-aged children where the mothers speak Russian and the parents aspire to raise children multilingually. LÄS MER

 4. 4. Samiska skolbarns samiska : en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 5. 5. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Författare :Judy Ribeck; Lars Borin; Emma Sköldberg; Mats Wirén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER