Innovative Contact Free Sensors for Metallurgical Process Control

Sammanfattning: Utveckling av beröringsfri teknik för att styra och kontrollera metallurgiska hög temperatur processer. Befintlig teknik kräver kontakt med mediet av intresse vilket medför att överlevnadstiden för probar och sensorer är kort. I den har avhandlingen beskrivs arbetet med att utveckla och ta i bruk beröringsfri mätteknik för övervakning och kontroll av metallurgiska framställningsprocesser med hjälp av mikrovågsteknik samt laserteknik(TDLAS.)

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.