Sökning: "Feminist social theory"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden Feminist social theory.

 1. 1. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 2. 2. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 3. 3. Child (Bio)Welfare and Beyond : Intersecting Injustices in Childhoods and Swedish Child Welfare

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Zlatana Knezevic; Maria Eriksson; Els-Marie Anbäcken; Mia Heikkilä; Charlotte Williams; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biowelfare; child protection; child welfare; critical childhood studies; critical social work; embodiment; epistemic injustice; epistemology; feminist theory; intersectionality; justice subjectivity; moral economy; moral subjectivity; participation; postcolonial theory; poststructural social work; social justice; violence; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The current thesis discusses how tools for analysing power are developed predominately for adults, and thus remain underdeveloped in terms of understanding injustices related to age, ethnicity/race and gender in childhoods. The overall ambition of this dissertation is to inscribe a discourse of intersecting social injustices as relevant for childhoods and child welfare, and by interlinking postcolonial, feminist, and critical childhood studies. LÄS MER

 4. 4. Othering Processes in Feminist Teaching: A case study of an adult educational institution

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Chia-Ling Yang; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminist methodology; feminist theory; liberal adult education; postcolonial theory; Swedish gender equality; welfare state; anti-racist education; feminist teaching; intersectionality; sexualized racism; gendered racism; boundary making; othering; difference;

  Sammanfattning : Taking its starting point from a critical dialogue with feminist and postcolonial theory, this dissertation explores processes of othering in a feminist adult educational institution, Women’s Room, in Sweden. Women’s Room is a women-only school and half of the student body has a migrant background. LÄS MER

 5. 5. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER