Sökning: "Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 6325 avhandlingar innehållade ordet Religion.

 1. 1. Exploring the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents in Sweden : A mixed-methods study within the discipline of Psychology of Religion and the research field of Identity Development

  Författare :Victor Dudas; Önver A. Cetrez; Valerie DeMarinis; Halina Grzymała-Moszczyńska; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; identity development; religion; education; best friends; Assyrians Syriacs; Psychology of Religion; Religionspsykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to explore the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents (N=74; age: 9-15 yrs.) at two schools in Södertälje, Sweden. Being a sequential mixed-methods study, a quantitative phase preceded a qualitative phase. LÄS MER

 2. 2. Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion : Strategier för maktlegitimering på Gotland under järnålder och medeltid

  Författare :Torsten Blomkvist; Britt-Mari Näsström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Gotland; religion; ritualised tradition; ancestor worship; oral tradition; power; genealogies; legitimacy of power; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation has two principal aims. The first is to critically discuss the concept of an ancient Scandinavian religion. The second one is to create, from the terms ritualised tradition and (institutionalised) religion a theory of social change on Gotland during the Late Iron Age and the Middle Ages. LÄS MER

 3. 3. Religion, rock och pluralism : En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Författare :Andreas Häger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER

 4. 4. Religion och metafysik : Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och dessas inflytande i svensk religionsdebatt

  Författare :Jarl Hemberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Religion och politik i hybrida mediemiljöer : En analys av kommentarer till nyheter om Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook

  Författare :Linnea Jensdotter; Mia Lövheim; Maguns Hagevi; Marie Demker; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; politics; Sweden; media; hybrid media; politicization of religion; mediatization of religion; emotions; public sphere; critical discourse analysis; distant reading; religion; politik; Sverige; medier; hybrida medier; politisering av religion; medialisering av religion; känslor; offentlighet; kritisk diskursanalys; distansläsning; Religionssociologi; Sociology of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the relationship between religion and politics, situated in hybrid media spaces in Sweden. This phenomenon is actualized by contestations over the visibility of religion in public spheres, in combination with changes in the Swedish political debate where conflicts related to the left/right scale increasingly come to focus more on value-based issues. LÄS MER