Sökning: "teknik- och vetenskapsstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden teknik- och vetenskapsstudier.

 1. 1. Geographies of eHealth: Studies of Healthcare at a Distance

  Författare :Jesper Petersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; eHealth; telehealthcare; Actor-network theory; space; information and communication technology; Governmentality;

  Sammanfattning : This thesis examines the proliferation of healthcare services using information and communication technology to overcome spatial and temporal obstacles. These services are given such names as telemedicine and telecare, which are sometimes grouped together as telehealthcare under the umbrella term eHealth. LÄS MER

 2. 2. Valuation in Welfare Markets : The Rule Books, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform

  Författare :Linus Johansson Krafve; Claes-Fredrik Helgesson; Teun Zuiderent-Jerak; Steve Woolgar; Tiago Moeira; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Welfare state; Market reform; Care choice reform; Market practice; Valuation practice; Science and technology studies; Economic sociology; Valuation studies; Välfärdsstaten; marknadsreform; vårdvalsreform; marknadspraktik; värderingspraktik; teknik- och vetenskapsstudier; ekonomisk sociologi; värderingsstudier;

  Sammanfattning : This thesis takes an interest in how values attain a specific meaning in market reforms of welfare provision. The study builds on exploring how values are enacted rather than treating them as universal and stable. LÄS MER

 3. 3. Omställning – Tillväxt – Effektivisering : Energifrågor vid renovering av flerbostadshus

  Författare :Josefin Thoresson; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Örjan Svane; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Building refurbishment; apartment buildings; energy assemblages; urban energy transition; energy efficiency; STS; urban assemblages; built environments; translations; energy goals; Energieffektivisering; byggnadsrenovering; flerbostadshus; energisammansättning; urban energiomställning; STS; byggda miljöer; energimål; översättning;

  Sammanfattning : Flerbostadshus anses viktiga för att minska energianvändningen i byggnader, och potentialen att energieffektivisera i samband med renovering är stor. Denna studie behandlar hur arbete med energifrågor genomförs i renovering av flerbostadshus byggda under miljonprogrammet i stadsdelen Östra Sätra i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Offentliga storkök i det gröna folkhemmet : diffrakterade berättelser om hållbar utveckling

  Författare :Sara Alander; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Det är nu 20 år sedan Brundtlandskommissionens rapport kom ut, och begreppet hållbar utveckling fick sin stora spridning och inter¬nationella uppmärksamhet. Nu, våren 2007, är begreppet inte omdiskuterat på samma sätt som det en gång var, idag är det i stället begrepp som ”klimathotet” som debatteras och får rubriker. LÄS MER

 5. 5. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER