Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 499 avhandlingar innehållade ordet violence.

 1. 1. Separationer och mäns våld mot kvinnor Separations and men's violence against women

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hans Ekbrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; violence; divorce; separation; custody negotiations; mothers; fathers; forms of violence; psychological violence; sexual violence; threats;

  Sammanfattning : Men's violence against women is analysed in the context of heterosexual relationships which have ended. The process of separation and the negotiations on custody, visitation and maintenance are affected by men's use of violence and these processes also change the conditions for and the extent of that violence. LÄS MER

 2. 2. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 3. 3. Extractive Violence on Indigenous Country sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kristina Sehlin MacNeil; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Aboriginal; Adnyamathanha; Australia; conflict; cultural violence; extractive industries; extractive violence; Indigenous peoples; Laevas cearru; LKAB; nuclear waste repository; Sami; structural violence; Sweden; Aboriginer; Adnyamathanha; Australien; konflikt; kulturellt våld; kärnavfallsdepå; Laevas cearru; LKAB; samer; strukturellt våld; Sverige; utvinningsindustrier; urfolk; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Asymmetrical conflicts and power relations between extractive industries and Indigenous groups often have devastating consequences for Indigenous peoples. Many Indigenous groups are struggling to maintain their lands as Indigenous perspectives on connection to Country are frequently undervalued or dismissed in favour of extractivist ideologies. LÄS MER

 4. 4. Exile Warriors: Violence and Community among Hutu Rebels in the eastern Congo

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anna Hedlund; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic Republic of Congo; Eastern Congo; Rwanda; violence; war; rebel camp; genocide; community; Hutu; identity; structural violence; political violence; rebels; soldier; civilian; refugees; exclusion; victim; perpetrator; Goma; Bukavu; armed groups; post-genocide; conflict; anthropology;

  Sammanfattning : This dissertation is an anthropological study of war and violence in the volatile eastern territories of the Democratic Republic of Congo. The ethnographic focus is on one of the largest rebel groups currently operating in the Congo conflicts, the Hutu-dominated Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR). LÄS MER

 5. 5. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur unga män konstruerar identiteter kring berättelser om eget våldsutövande. Den bygger på en studie gjord vid ett särskilt ungdomshem i Sverige. Såväl enskilda intervjuer som videoinspelningar av behandlingsprogrammet Aggression Replacement Training (ART) har utgjort analysmaterialet. LÄS MER