Sökning: "psychoanalysis"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet psychoanalysis.

 1. 1. Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa : interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Petter Jonsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; meta reading.; literary analysis; different readings; Structural psychoanalysis; Latin-American literature; hermeneutics; psychoanalytic literary criticism; transference; Mario Vargas Llosa; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Lacanian study; literary psychoanalysis; applied psychoanalysis; Psychoanalysis; literary interpretation;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is a psychoanalytic interpretation of the novels of the Peruvian author Mario Vargas Llosa, and it explores these novels from three different perspectives, here called readings. The first perspective focuses on the literary techniques and the importance these may have for the interpretation of the content of the novels. LÄS MER

 2. 2. Circoanalysis : Circus, Therapy and Psychoanalysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dans och Cirkushögskolan, Stockholm

  Författare :John-Paul Zaccarini; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Circus; Psychoanalysis; Pedagogy; Therapy; Freud; Klein; Winnicott; Lacan; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : There is an object/artefact of circus and a subject/process that makes it. This research considers the subject of the circus-making in order to bring it to the foreground of future discussions about pedagogy, practice and production. LÄS MER

 3. 3. Circoanalysis : Circus, Therapy and Psychoanalysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dans och cirkushögskolan

  Författare :John-Paul Zaccarini; Stockholms konstnärliga högskola.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Circus; Psychoanalysis; Pedagogy; Therapy; Freud; Klein; Winnicott; Lacan; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : There is an object/artefact of circus and a subject/process that makes it. This research considers the subject of the circus-making in order to bring it to the foreground of future discussions about pedagogy, practice and production. LÄS MER

 4. 4. The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis : Crisis of the Modern Self

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group

  Författare :Niclas Johansson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Narcissus; narcissism; Symbolism; decadence; psychoanalysis; selfhood; subjectivity; modernity; Sigmund Freud; Oscar Wilde; André Gide; Paul Valéry; Leopold Andrian; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is an intertextual-thematological investigation of the Narcissus theme at the turn of the century 1900. It focuses primarily on French-, German-, and English-language decadent and Symbolist literature from the 1890s and early 1900s, as well as on early sexology and psychoanalysis. LÄS MER

 5. 5. Idag är jag inte riktigt mig själv en undersökning av psykoanalysens kunskapsobjekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tony Sporrong; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychoanalysis; unrepressed unconscious; metapsychology; system of selfimages; selfimagesprotecting drive; Tabula plena and the sense of emotion; psykoanalys; icke-bortträngt omedvetet; metapsykologi; självbildssystem; självbildsbevarelsedrift; Tabula plena och känslosinnet; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : Psykoanalysen är ingen vetenskap eftersom den saknar kunskapsobjekt. Med syftet att finna detta objekt och därmed grunda en vetenskap togs avstamp i Freuds begrepp Det Omedvetna. Genom begreppsanalys av Freuds texter och med hjälp av matematisk mängdlära samt nedslag i filosofi och ontologi kunde en första beskrivning av objektet göras. LÄS MER