Sökning: "street-level bureaucrats"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden street-level bureaucrats.

 1. 1. Närbyråkrater och digitaliseringar : Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

  Författare :Johan Sandén; Anders Ivarsson Westerberg; Cecilia Gullberg; Martin Qvist; Anette Hallin; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Street-level bureaucracy; Digitalisation; Teachers; Public Administration; Temporal structures; Acceleration; Inertia; Alienation; Coping; Learning Management Systems; Social Media; Digital teaching; Närbyråkrati; Digitalisering; Lärare; Offentlig förvaltning; Tidsstrukturer; Acceleration; Långsamhet; Alienation; Coping; Lärplattform; Utvidgat kollegium; Digitaliserad undervisning; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to street-level and public administration research by showing how digitalisations bring temporal structures for street-level bureaucrats, and what consequences that has. It analyses what digitalisation(s) means, and what consequences it has in public sector street-level work. LÄS MER

 2. 2. The decisive role of street-level bureaucrats in environmental management

  Författare :Mikael Sevä; Erik Hysing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Humanity faces dire challenges associated with environmental degradation.Policy makers try to curb these problems with various policies andmanagement strategies. Some strategies are successful, yet too often, othersfail to meet their overall objectives. LÄS MER

 3. 3. Differentiating the Poor : Patterns of Discrimination in Decision-Making on Social Assistance Eligibility

  Författare :Klara Hussénius; Hugo Stranz; Åke Bergmark; Helena Blomberg-Kroll; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bias; deservingness; discrimination; ethnicity; gender; social assistance assessments; social policy; social workers; street-level bureaucrats; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Access to the Swedish welfare state’s last safety net, social assistance, is ultimately determined through discretionary decision-making by social workers. This dissertation examines intersectional patterns and discriminatory bias in social workers’ assessments about social assistance eligibility. LÄS MER

 4. 4. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 5. 5. Social citizenship and people with dementia : Designing social care policies in Sweden

  Författare :Jonas Nordh; Lars-Christer Hydén; Ann-Charlotte Nedlund; Charlotte Clarke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER