Sökning: "Religionsvetenskap Teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 443 avhandlingar innehållade orden Religionsvetenskap Teologi.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Författare :Karin Sporre; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Gender studies; Genus; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Katie G Cannon.;

  Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER

 2. 2. Teologi och det moderna universitetet : perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 3. 3. Kallelse och kön : Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser

  Författare :Cecilia Nahnfeldt; Cristina Grenholm; Turid Karlsen-Seim; Paul Leer-Salvesen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vocation; calling; theology; hermeneutics; interpretation; the Gospel of Matthew; stereotypes; Martin Luther; androcentrism; patriarchy; mission; work; responsibility; emancipation; power; feminism; gender; women; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; vocation; Kallelse; teologi; tolkning; Matteusevang;

  Sammanfattning : The concept of vocation is central to the Christian tradition and views of life. In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how man’s view of himself as well as his view of his duties are shaped in relation to God. Although not meant to exclude women, the concept of vocation has been clearly gendered. LÄS MER

 4. 4. Här är rymlig plats : Predikoteologier i en komplex verklighet

  Författare :Carina Sundberg; Henry Cöster; Bernice Sundkvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; homiletic; theology; communication; justification; sacramental; gender; pluralism; rättfärdiggörelse; sakramental; genus; pluralism; predikan; teologi; kommunikation; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to understand the complexity of the preaching event as communication from a theological point of view in order to increase the awareness of this complexity. I see theology of preaching as a way of reducing the complexity, to making the complexity visible. LÄS MER

 5. 5. Kommentar till Sanusi : En systematisk studie i islamisk teologi

  Författare :Tobias Andersson; Mohammad Fazlhashemi; Ola Sigurdson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Islamic theology; Systematic theology; Commentary; al-Sanusi; Ash arism; Kalam; Sufism; Alasdair MacIntyre; Tradition; Meta-ethics; Natural theology; Prophetology; Islamisk teologi; Systematisk teologi; Kommentar; al-Sanusi; Ash arism; Kalam; Sufism; Alasdair MacIntyre; Tradition; Metaetik; Naturlig teologi; Profetologi; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Throughout the postclassical period (c. 650/1250 to 1300/1900) commentaries on earlier texts dominated the literary output of Muslim theologians. LÄS MER