Sökning: "Religionsvetenskap Teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 368 avhandlingar innehållade orden Religionsvetenskap Teologi.

 1. 1. Teologi och det moderna universitetet perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 2. 2. Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Kent Gunnarsson; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modern gnosticism; gnostic grammar; the faith movement; christian gnosticism; cultural context; the matrix; loss of transcendence; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis, The Return of Christian Gnosticism. An Investigation of the Theology of Ulf Ekman, is divided into two main sections. In the first section I address the question of what can be seen as characteristic of modern Gnosticism. LÄS MER

 3. 3. Här är rymlig plats Predikoteologier i en komplex verklighet

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Carina Sundberg; Henry Cöster; Bernice Sundkvist; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; homiletic; theology; communication; justification; sacramental; gender; pluralism; rättfärdiggörelse; sakramental; genus; pluralism; predikan; teologi; kommunikation; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to understand the complexity of the preaching event as communication from a theological point of view in order to increase the awareness of this complexity. I see theology of preaching as a way of reducing the complexity, to making the complexity visible. LÄS MER

 4. 4. Sola Kerygma-Kanon utan kanon Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Per Saxholm; Henry Cöster; Göran Agrell; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER

 5. 5. Inget är skapat utanför Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Alva Ekström; Henry Cöster; Lars Olle Armgard; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish hymn-writing; The 1937 and 1986 Hymnal; Curch songs for children; Anders Frostenson; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : To the general public, Anders Frostenson clergyman and poet, is primarily known for his many contributions to the Swedish hymn treasure. He was born on 23 April 1906. LÄS MER