Sökning: "Religionsvetenskap Teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 445 avhandlingar innehållade orden Religionsvetenskap Teologi.

 1. 1. Teologi och det moderna universitetet : perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 2. 2. Kyrkbänksteologi : En studie av gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi

  Författare :Elin Lockneus; Jonas Ideström; Sune Fahlgren; Ninna Edgardh; Avdelningen för religionsvetenskap och teologi Enskilda Högskolan Stockholm; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; worshippers; liturgical practices; theology of practices; lived theology; liturgical theology; liturgical studies; participation; liturgy; practical theology; Uniting Church of Sweden; Church of Sweden; gudstjänstfirare; liturgiska praktiker; praktikers teologi; levd teologi; liturgisk teologi; liturgik; gudstjänstdelaktighet; liturgi; praktisk teologi; Equmeniakyrkan; Svenska kyrkan; Practical Theology including Religious Behavioural Sciences; Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the theology of worshippers’ liturgical practices and to answer how theology appears in and through the worshippers’ liturgical practices. The studied phenomenon is theology in the liturgical life. LÄS MER

 3. 3. Den kristna gnosticismens återkomst : ett studium av Ulf Ekmans teologi

  Författare :Kent Gunnarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modern gnosticism; gnostic grammar; the faith movement; christian gnosticism; cultural context; the matrix; loss of transcendence; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis, The Return of Christian Gnosticism. An Investigation of the Theology of Ulf Ekman, is divided into two main sections. In the first section I address the question of what can be seen as characteristic of modern Gnosticism. LÄS MER

 4. 4. Kommentar till Sanusi : En systematisk studie i islamisk teologi

  Författare :Tobias Andersson; Mohammad Fazlhashemi; Ola Sigurdson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islamic theology; Systematic theology; Commentary; al-Sanusi; Ash arism; Kalam; Sufism; Alasdair MacIntyre; Tradition; Meta-ethics; Natural theology; Prophetology; Islamisk teologi; Systematisk teologi; Kommentar; al-Sanusi; Ash arism; Kalam; Sufism; Alasdair MacIntyre; Tradition; Metaetik; Naturlig teologi; Profetologi; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Throughout the postclassical period (c. 650/1250 to 1300/1900) commentaries on earlier texts dominated the literary output of Muslim theologians. LÄS MER

 5. 5. Här är rymlig plats : Predikoteologier i en komplex verklighet

  Författare :Carina Sundberg; Henry Cöster; Bernice Sundkvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; homiletic; theology; communication; justification; sacramental; gender; pluralism; rättfärdiggörelse; sakramental; genus; pluralism; predikan; teologi; kommunikation; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to understand the complexity of the preaching event as communication from a theological point of view in order to increase the awareness of this complexity. I see theology of preaching as a way of reducing the complexity, to making the complexity visible. LÄS MER