Sökning: "Religion Theology"

Visar resultat 1 - 5 av 400 avhandlingar innehållade orden Religion Theology.

 1. 1. Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion : Strategier för maktlegitimering på Gotland under järnålder och medeltid

  Författare :Torsten Blomkvist; Britt-Mari Näsström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Gotland; religion; ritualised tradition; ancestor worship; oral tradition; power; genealogies; legitimacy of power; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation has two principal aims. The first is to critically discuss the concept of an ancient Scandinavian religion. The second one is to create, from the terms ritualised tradition and (institutionalised) religion a theory of social change on Gotland during the Late Iron Age and the Middle Ages. LÄS MER

 2. 2. Religion, rock och pluralism : En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Författare :Andreas Häger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER

 3. 3. Religion och metafysik : Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och dessas inflytande i svensk religionsdebatt

  Författare :Jarl Hemberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Outsider in Our Midst : A Study of Language and Norms Concerning the “Outsider” in Persian Period Yehud

  Författare :Karin Tillberg; Göran Eidevall; Mikael Larsson; Katherine Southwood; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Persian period; Nehemiah; Deuteronomy; Pentateuch; Isaiah; Trito-Isaiah; Bourdieu; doxa; capital; agents; fields; Derrida; hospitality; eunuchs; exile.; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The topic for the present study concerns how values and norms are conveyed through language. I explore two texts set in the Persian period—Isaiah 56:1–8 and Nehemiah 13:1–3, 23–31—and how these texts discuss those literary figures described as not belonging to the community. LÄS MER

 5. 5. Kyrkbänksteologi : En studie av gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi

  Författare :Elin Lockneus; Jonas Ideström; Sune Fahlgren; Ninna Edgardh; Avdelningen för religionsvetenskap och teologi Enskilda Högskolan Stockholm; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; worshippers; liturgical practices; theology of practices; lived theology; liturgical theology; liturgical studies; participation; liturgy; practical theology; Uniting Church of Sweden; Church of Sweden; gudstjänstfirare; liturgiska praktiker; praktikers teologi; levd teologi; liturgisk teologi; liturgik; gudstjänstdelaktighet; liturgi; praktisk teologi; Equmeniakyrkan; Svenska kyrkan; Practical Theology including Religious Behavioural Sciences; Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the theology of worshippers’ liturgical practices and to answer how theology appears in and through the worshippers’ liturgical practices. The studied phenomenon is theology in the liturgical life. LÄS MER