Sökning: "social justice"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden social justice.

 1. 1. Justice among Us : A Philosophical Analysis of Michael Walzer’s Theory of Justice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marcus Agnafors; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Walzer; distributive justice; equality; community; universal morality; social meaning; complex equality; social criticism; interpretation; reflective equilibrium; Walzer; distributiv rättvisa; jämlikhet; social gemenskap; universell moral; social mening; komplex jämlikhet; social kritik; tolkning; reflektivt ekvilibrium; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The American philosopher Michael Walzer has been regarded as one of the most influential theorists in the field of distributive justice since the publication of Spheres of Justice in 1983. However, despite the popularity, his theory is often misunderstood or said to suffer from serious shortcomings. LÄS MER

 2. 2. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 3. 3. A stranger in my homeland The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Universitetstryckeriet

  Författare :Barzoo Eliassi; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; young people with Kurdish backgrounds; postcolonial theory; identity formation; belonging; citizenship; ethnic discrimination; gendered racism; Kurdish nationalism; social work; culturalization; strategies; resistance.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation examines how young people with Kurdish backgrounds form their identity in Sweden with regards to processes of inclusion and exclusion. It also sheds light on the ways these young people deal with ethnic discrimination and racism. LÄS MER

 4. 4. Processes of Organizational Justice Insights into the perception and enactment of justice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Constanze Eib; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psykologi; Psychology; organizational justice; overall justice; fairness; justice enactment; well-being; health; Demand-Control-Support; allostatic load; entrepreneurs; owner-managers; deontic justice; ego depletion;

  Sammanfattning : Well-being at work is of major public interest, and justice at the workplace can be a key factor contributing to employees and managers feeling well. Research has found direct relationships between organizational justice perceptions and work and health outcomes. LÄS MER

 5. 5. Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marianne Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; social policy; disability; Sweden; welfare state; cultural intepretations; social constructs; discourse analysis; impairment; sickness; Care and help to handicapped; health; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar vad som kvalificerar att karakteriseras som handikapp i svensk socialförsäkringslagstiftning och vilka principer som användes för att avgöra vem som har rätt till stöd som funktionshindrad. Avhandlingen fokuserar på de behov/kriterier som i socialpolitiken befinns värdiga och acceptabla att utgöra kategorien handikappade. LÄS MER