Sökning: "materiality"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade ordet materiality.

 1. 1. Tracing Wolves : Materiality, Effect and Difference

  Författare :Andrew Mitchell; Mark Graham; Bengt G. Karlsson; Samantha Hurn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wolf; trace; materiality; effect; difference; transspecies; post-human; material-semiotic; human-animal; socialantropologi; Social Anthropology;

  Sammanfattning : As wolves are seldom seen in Scandinavia, Tracing Wolves utilises the ‘trace’ as both a theoretical and methodological tool to aid comprehension of what a wolf is and what a wolf does. Consequently, this enquiry examines human-wolf practices, such as tracking, genetic analysis, GPS tracking, hunting, and wolf necropsies, via which Scandinavian wolves in Sweden manifest. LÄS MER

 2. 2. Bortom avbilden : Sydskandinaviska hällbilders materialitet

  Författare :Magnus Ljunge; Mats Burström; Anders Andrén; Ingrid Fuglestvedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; materiality; South Scandinavian Bronze Age; phenomenology; art theory; Hällbilder; hällristningar; materialitetsteori; bronsålder; fenomenologi; bildteori; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull. LÄS MER

 3. 3. Torpets transformationer : Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010

  Författare :Maja Lagerqvist; Mats Widgren; Ulf Jansson; Birgitta Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crofts; place construction; materiality; representation; practices; historical geography; Sweden; second homes; idealisation; timing; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : The concept of the croft (Sw. torp) is complex. From the 17th century crofts were small tenant holdings on a farm or estate. Along with changes in society since c. LÄS MER

 4. 4. The Social Roles of Buildings : An Account of Materiality and Meaning in Urban Outcomes

  Författare :Lauren Dean; Jens Rydgren; Charlotta Stern; Harvey Molotch; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Buildings; Building Types; Urban Studies; Materiality; Culture; Urban Forms; Urban Space; Reuse; Neighborhoods; Sociology of Buildings; Theory; Visual Methods; Historical Analysis; Santiago; Chile; Cités; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The dissertation explores the roles of buildings in urban social life. Buildings, as both a methodological tool and a research site, are valuable for understanding society. As a method, buildings allow access to various urban contexts. LÄS MER

 5. 5. Spår, kropp, tid : En undersökning av den måleriska gestens materialitet 1952–1965

  Författare :Joel Odebrant; Håkan Nilsson; Kristoffer Arvidsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gesture; materiality; abstract art; painting; abstract expressionism; art informel; material agency; capacity; Gest; materialitet; abstrakt konst; måleri; abstrakt expressionism; art informel; agens; kapacitet; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : I Spår, kropp, tid undersöks den måleriska gestens materialitet i måleri som förknippas med abstrakt expressionism och informell konst. Ett återkommande drag i beskrivningarna av denna konst är att den sägs peka mot, eller handla om, individen eller individualitet; antingen som ett uttryck förkonstnärens inre liv genom fria, improviserade stråk på duken, eller i relation till sociala och historiska sammanhang där individualiteten har uppfattats som undertryckt av industrialismens effekter eller av kollektivistisk statligpolitik. LÄS MER