Sökning: "Angelika Sjöstedt Landén"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Angelika Sjöstedt Landén.

 1. 1. Moved by relocation : Professional identification in the decentralization of public sector jobs in Sweden

  Författare :Angelika Sjöstedt Landén; Anna Sofia Lundgren; Oscar Pripp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :relocation; public sector; discourse; logics; professional; identification; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : During the first decade of the twenty-first century, the Swedish civil service underwent some extensive changes, such as the relocations of public sector jobs, initiated by the government in 2005. This thesis follows an ethnological tradition of focusing on employees’ perspectives as a way of exploring power relations and changes in society. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik

  Författare :Helena Hoppstadius; Majen Espvall; Angelika Sjöstedt Landén; Tina Mattsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; social service; social workers; male violence against women; discourse; knowledge; education; policies; socialt arbete; socialtjänst; socialarbetare; mäns våld mot kvinnor; diskurs; kunskap; utbildning; policys;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras vilken kunskap och diskurser som vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på: diskurser om mäns våld i Socialstyrelsens utbildningsmaterial, socialarbetares kunskapsbehov och hur dessa tillgodoses, samt socialarbetares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Feministiska fantasier : mellan marknad och feminism

  Författare :Johanna Lauri; Malin Rönnblom; Angelika Sjöstedt Landén; Jenny Gunnarson Payne; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular feminism; post feminism; social innovation; feminist business; activism; discourse theory; psychoanalysis; fantasy; enjoyment; Sweden; populärfeminism; postfeminism; social innovation; feministiska företag; aktivism; diskursteori; psykoanalys; fantasi; njutning; Sverige; feminism; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : Feminism is highly visible in contemporary Sweden. The government labels itself feminist, artists and influencers take a stand for feminism, businesses are branded with feminist advertising and feminist tropes and symbols are visible on clothes, art and jewellery. What this kind of feminism means is not always easy to discern. LÄS MER

 4. 4. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Författare :Jens Lindberg; Bo Nilsson; Angelika Sjöstedt Landén; Susanne Holst; Ingeborg Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER