Sökning: "child welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden child welfare.

 1. 1. Child Support Law in California and Sweden : a Comparison Across Welfare State Models

  Författare :Elizabeth Stuart Perry; Viola Boström; Pär Hallström; Nick Wikeley; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child support; family law; comparative law; comparative family law; Scandinavia; welfare state; California family law; Swedish family law; welfare law; financial consequences of divorce; solo parent households; sociology of the family; social democratic welfare state model; liberal welfare state model; child support reform; child support enforcement; child maintenance; United States child support; child support theory; underhåll till barn; underhållsbidrag; underhållsstöd; välfärdsmodeller; Kalifornien; amerikansk familjerätt; familjerätt; family law;

  Sammanfattning : Ensuring just distribution of and adequate funding for children whose parents do not live together is a global legal challenge. It affects many families as well as every legal jurisdiction’s welfare state and family law. LÄS MER

 2. 2. Child welfare and professionalization

  Författare :Guðrún Kristinsdóttir; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child; child welfare; children s rights; contradictions; family; foster care; Iceland; local community; professionalization; social policy; social work; welfare state; Barnomsorg; Island; Ungdomsvård; välfärdspolitik;

  Sammanfattning : This study deals with the qualities of professionalization of public child welfare. Its relationto general social policy is emphasized. The potentials of welfarism are explored as a part ofthe study of crisis of legitimacy and rationality prevalent in welfare systems. LÄS MER

 3. 3. Child (Bio)Welfare and Beyond : Intersecting Injustices in Childhoods and Swedish Child Welfare

  Författare :Zlatana Knezevic; Maria Eriksson; Els-Marie Anbäcken; Mia Heikkilä; Charlotte Williams; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biowelfare; child protection; child welfare; critical childhood studies; critical social work; embodiment; epistemic injustice; epistemology; feminist theory; intersectionality; justice subjectivity; moral economy; moral subjectivity; participation; postcolonial theory; poststructural social work; social justice; violence; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The current thesis discusses how tools for analysing power are developed predominately for adults, and thus remain underdeveloped in terms of understanding injustices related to age, ethnicity/race and gender in childhoods. The overall ambition of this dissertation is to inscribe a discourse of intersecting social injustices as relevant for childhoods and child welfare, and by interlinking postcolonial, feminist, and critical childhood studies. LÄS MER

 4. 4. Världen, Sverige och barnen : Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar : med barns hälsa och barns upplevelser i fokus

  Författare :Elin Hultman; Ann-Christin Cederborg; Karin Fälth Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Child welfare investigations; documentation; children’s physicaland psychological health; children’s experiences; Barnavårdsutredningar; dokumentation; barns fysiska och psykiska hälsa; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur socialtjänsten synliggör barns fysiska och psykiska hälsa samt barns egna upplevelser i barnavårdsutredningar. Resultaten diskuteras utifrån rättsliga förutsättningar samt teorier om barn som subjekt och sociala aktörer. LÄS MER