Sökning: "materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet materialitet.

 1. 1. Handskriftens materialitet : Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Författare :Agnieszka Backman; Henrik Williams; Lasse Mårtensson; Inger Lindell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Material Philology; Manuscript Studies; manuscript culture; late mediaeval; Old Swedish; Cod. Holm. D 3; the Eufemiavisor; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; romances; amen; structuring strategies; quire signatures; paratext; materialfilologi; handskriftskultur; semedeltida; handskrift; fornsvenska; Cod. Holm. D 3; Eufemiavisorna; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; riddarromaner; amen; strukturerande strategier; läggsignaturer; paratext; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a study of the multitext manuscript Codex Holmiensis D 3 based in Material Philology and its focus on the material conditions underlying manuscripts. The aim of the investigation is to describe D 3 in order to increase understanding of its material conditions including content and circumstance of copying, as well as its use and purpose. LÄS MER

 2. 2. Bortom avbilden : Sydskandinaviska hällbilders materialitet

  Författare :Magnus Ljunge; Mats Burström; Anders Andrén; Ingrid Fuglestvedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; materiality; South Scandinavian Bronze Age; phenomenology; art theory; Hällbilder; hällristningar; materialitetsteori; bronsålder; fenomenologi; bildteori; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull. LÄS MER

 3. 3. Spår, kropp, tid : En undersökning av den måleriska gestens materialitet 1952–1965

  Författare :Joel Odebrant; Håkan Nilsson; Kristoffer Arvidsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gesture; materiality; abstract art; painting; abstract expressionism; art informel; material agency; capacity; Gest; materialitet; abstrakt konst; måleri; abstrakt expressionism; art informel; agens; kapacitet; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : I Spår, kropp, tid undersöks den måleriska gestens materialitet i måleri som förknippas med abstrakt expressionism och informell konst. Ett återkommande drag i beskrivningarna av denna konst är att den sägs peka mot, eller handla om, individen eller individualitet; antingen som ett uttryck förkonstnärens inre liv genom fria, improviserade stråk på duken, eller i relation till sociala och historiska sammanhang där individualiteten har uppfattats som undertryckt av industrialismens effekter eller av kollektivistisk statligpolitik. LÄS MER

 4. 4. Kalejdoskopiska rum : Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården

  Författare :Ebba Högström; Göran Cars; Catharina Nord; Maria Håkansson; Lars-Henrik Ståhl; Catharina Dyrssen; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; heterogenous space; discourse; spatial practice; materiality; architectural geography; community mental healthcare; decentralisation; deinstitutionalisation; organisation and space; built environment; Sweden; heterogena rum; diskurs; rumslig praktik; materialitet; arkitekturgeografi; sektoriserad psykiatri; decentralisering; avinstitutionalisering; organsiation och rum; byggd miljö; Sverige;

  Sammanfattning : During the period 1967-1995, Swedish mental healthcare underwent a complete re-organisation, starting with county councils taking over responsibility for mental healthcare from the state. Asylums were then phased out and mental health care moved closer to patients. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i väggarna : en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden

  Författare :Erik Sigurdson; Eva Skåreus; Per-Olof Erixon; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; gender; embodiment; Sloyd; crafts; materiality; phenomenology; the corporeal turn; slöjd; maskulinitet; genus; kön; fenomenologi; materialitet; utbildning; skola; förkroppsligande; den levda kroppen; trä- och metall; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study focuses on the material aspects of the wood and metal workshop, which is one out of two learning settings in the Sloyd subject. Sloyd is a compulsory school subject in Sweden, which includes textile, wood and metal work. Historically, wood and metal Sloyd has been dominated by male pupils and teachers. LÄS MER