Sökning: "validity claims"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden validity claims.

 1. 1. Styrning och mening - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Joakim Krantz; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; Educational policy; Critical Discourse Analysis; validity claims; communicative action; professional practice; teacher education; secondary school; higher education;

  Sammanfattning : This study addresses how political and professional claims directed at teachers change, and in many ways challenge teachers’ professional autonomy, as well as affect preconditions for meaning-making in pedagogic practices. Focus is placed on political steering and its implications for teacher education and teachers’ work in schools. LÄS MER

 2. 2. Learning from patient injury claims

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (Lime)

  Författare :Karin Pukk Härenstam; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: The Institute of Medicine report, To err is human, heightened attention to safety and quality performance in healthcare. This has led to demands on healthcare systems to collect data on safety and quality performance. LÄS MER

 3. 3. Kan man räkna med PISA och TIMSS? Relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Samuel Sollerman; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International large-scale assessment; Mathematics; Validity; Validation; Relevance; Assessment; PISA; TIMSS; Mathematics education; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of relevance of international large-scale assessments (ILSAs) in mathematics, when these are to be used and interpreted in a national context. If a nation is to engage in ILSAs, draw conclusions from them and act on them, one should be aware of what they are measuring and how well it fits in with the national mathematics education and the mathematics they are trying to teach their students. LÄS MER

 4. 4. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Martin Wiklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; liberalism; ecologism; feminism; socialism; cultural radicalism; enlightenment; romanticism; the Moderates; the Green Party; Environmental Party; the Alternative movement; the New Women s movement; the New Left; the Social Democrats; Charles Taylor; Jürgen Habermas; Jörn Rüsen; hermeneutics; discourse ethics; communicative rationality; validity claims; historical orientation; historical consciousness; modernism; landscape of modernity; narrative analysis; narratives of modernity; criticism of modernity; the People s home; modern Sweden; the welfare state; History; Historia; Theory of history; Historieteori; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : The aim of the study is to make visible a field of conflicting narratives of modern Sweden expressed by different political groups and to contribute to the working through of the conflict of interpretation. Four political challenges to the established success story of Sweden's development from a poor society to modern welfare state, are analysed: the Left in the 1960s, the new Women's movement in the 1970s, the Alternative movement and the Environmental Party in the late 1970s and early 1980s and, finally, the liberal challenge of the Moderates in the 1980s. LÄS MER

 5. 5. Från norra ståplats till cyberspace En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

  Författare :Anders Svensson; ; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; Internet; online discussion; forum; hockey; supporters; public sphere; cultural; political; claims of validity; democracy; deliberation; civic culture; diskussionsforum; hvfantasten.com; plattform; internet; kommunikation; demokrati;

  Sammanfattning : Internet involves possibilities for public debate and civic participation in democratic life. Space is provided on the World Wide Web for new communities and public discussions, both with and without explicit political intentions. LÄS MER