Sökning: "Lovisa Sumpter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lovisa Sumpter.

  1. 1. On Aspects of Mathematical Reasoning Affect and Gender

    Detta är en avhandling från Umeå : Print & Media, Umeå University

    Författare :Lovisa Sumpter; Umeå universitet.; [2009]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Other mathematics; MATEMATIK Övrig matematik; affect; beliefs; gender; mathematical reasoning; problem solving; upper secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

    Sammanfattning : This thesis explores two aspects of mathematical reasoning: affect and gender. I started by looking at the reasoning of upper secondary students when solving tasks. LÄS MER