Sökning: "Medie- och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 783 avhandlingar innehållade orden Medie- och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 3. 3. From Vision to Transition Exploring the Potential for Public Information Services to Facilitate Sustainable Urban Transport

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carlos Cano-Viktorsson; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collective intelligence; Peer to peer based production; Social media networking; Public information systems; Information and communication technology ICT ; Organizational responsiveness; Historical analysis; History of technology; Sustainable urban transport; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Background: Policy initiatives to promote sustainable travel through the use of Internet based public information systems have increased during the last decade. Stockholm, in being one of the first cities in Europe to implement an Internet based service for facilitating sustainable travel is believed to be a good candidate for an analysis of key issues for developing sustainable travel planning services to the public. LÄS MER

 4. 4. Lokalradio och kommersiell radio 1975−2010 En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

  Författare :Michael Forsman; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Other research area; Annat forskningsområde; radio history; competition; intermedial; intramedial; media production; media politics; local radio; commercial radio; branding; formatting; scheduling; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The main question in this dissertation is: How can the emergence of local and commercial radio and the ensuing changes within each be understood in relation to intermedial and intramedial competition? This overarching question is broken down into four research questions. What driving forces contributed to the implementation of local and commercial radio respectively? (How can the competitive context of these two radio forms be described and periodized? In what ways have the practices of producing radio output, radio audiences and brands changed during the period covered by this study? What similarities and differences have emerged between local radio and commercial radio over time?This study can be seen as an institutional media history, focusing on two distinctive periods in the history of Swedish radio and television, Decentralization (1977-1987) and Commercialization (1987 onwards). LÄS MER

 5. 5. The Limits of the New Public Diplomacy : Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Journalism, Media and Communication (JMK), Stockholm University

  Författare :James Pamment; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap; Public Diplomacy; Strategic Communication; International Political Communication; Evaluation; Influence; Soft Power; Nation Brands;

  Sammanfattning : The new public diplomacy is a major paradigm shift in international political communication. Globalisation and a new media landscape challenge traditional foreign ministry ‘gatekeeper’ structures, and foreign ministries can no longer lay claim to being sole or dominant actors in communicating foreign policy. LÄS MER