Sökning: "Medie- och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 833 avhandlingar innehållade orden Medie- och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Highway Traffic State Estimation and Short-term Prediction

  Författare :Andreas Allström; Jan Lundgren; Clas Rydergren; Balázs Adam Kulcsár; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Traffic congestion is increasing in almost all large cities, leading to a number of negative effects such as pollution and delays. However, building new roads is not a feasible solution. Instead, the use of the existing road network has to be optimized, together with a shift towards more sustainable transport modes. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. Risk, language and discourse

  Författare :Max Boholm; Sven Ove Hansson; Niklas Möller; Terje Aven; KTH; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyses the concept of risk and how it functions as an organizing principle of discourse, paying close attention to actual linguistic practice.          Article 1 analyses the concepts of risk, safety and security and their relations based on corpus data (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 4. 4. Grrlziner : Populärfeminism, identitet och strategier

  Författare :Martina Ladendorf; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feminism; Tredje vågen-feminism; Damtidningar; Unga kvinnor; Internet; Queerteori; Medieforskning; Webzine; Subjektivitet identitet; grrlzine; Cyberkulturforskning; Cultural studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Presence Design : Mediated Spaces Extending Architecture

  Författare :Charlie Gullström; Katja Grillner; Halina Dunin-Woyseth; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural design and theory; presence design; presence research; mediated space; mediated presence; remote presence; mediated interaction; audiovisually extended architecture; media space; design friction; hybrid space; virtual space; tele presence; transdisciplinary; mutual gaze; mediated gaze; spatial montage; tertium quid; active spectatorship; shared mediated space; offscreen space; lateral and peripheral awareness; framing; transparency.; Architecture; Arkitektur; Human communication; Kommunikation mellan människor; Telecommunication; Telekommunikation; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to design-led research and addresses a readership in the fields of architecture as well as in media and communications. In juxtaposing the tools of the designer (e.g. LÄS MER