Sökning: "matematikämnets didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden matematikämnets didaktik.

 1. 1. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet : Med genbegreppet som exempel

  Författare :Veronica S. Flodin; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 2. 2. Rationella tal som tal : Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap

  Författare :Helena Eriksson; Torbjörn Tambour; Inger Eriksson; Astrid Pettersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rational numbers; learning study; learning activity; Mathematics education; Rationella tal; lärandeverksamhet; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : In this study the teaching of mathematics has been developed in relation to rational numbers and towards a learning activity. At the same time topic-specific mediated tools have been studied. The iterative model for learning study has been used as research approach. LÄS MER

 3. 3. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 : En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Författare :Jenny Fred; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Angelika Kullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER

 4. 4. Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter

  Författare :Verner Gerholm; Kerstin Petterson; Gudrun Brattström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gifted education; mathematical activities; mathematics education; mathematically gifted students; motivation; Self Determination Theory; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis deals with some influencing factors to develop mathematicalabilities among mathematical gifted adolescents. Krutetskii’s structureof the mathematical abilities and Mönks’ triadic model of giftedness isused as a theoretical framework.The thesis consists of two articles with different aims. LÄS MER

 5. 5. What do students’ feel about mathematics? : Compulsory school students’ emotions and motivation towards mathematics

  Författare :Martin Nyman; Lovisa Sumpter; Kerstin Larsson; Peter Liljedahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motivation; Emotion; Feelings; Primary education; Compulsory education; Motivation; Känslor; Grundskola; Grundskolelever; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis deals with compulsory school students’ expressed emotions and motivation towards mathematics. Theoretically, it has been guided by Hannula’s meta-theory on affect (e.g., 2012), of which emotion and motivation are part. LÄS MER