Sökning: "Mathematics Education"

Visar resultat 1 - 5 av 256 avhandlingar innehållade orden Mathematics Education.

 1. 1. Speaking of Geometry : A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Författare :Johan Prytz; Staffan Rodhe; Anders Öberg; Sten Kaijser; Jan van Maanen; Patricio Herbst; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics; geometry instruction; mathematics education; Sweden; textbook; curriculum; professional; elementary school; secondary school; history of mathematics education; history of mathematics; history of education; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This dissertation deals with geometry instruction in Sweden in the period 1905-1962. The purpose is to investigate textbooks and other literature used by teachers in elementary schools (ES) and lower secondary schools (LSS) – Folkskolan and Realskolan – connection to geometry instruction. LÄS MER

 2. 2. The function concept and university mathematics teaching

  Författare :Olov Viirman; Iiris Attorps; Barbara Jaworski; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mathematics; university education; commognitive framework; function concept; discourse; teaching; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns the teaching of mathematics at university level, with a particular focus on the teaching of the function concept. The main aim of the thesis is describing and analysing the teaching practices of university mathematics teachers regarding the function concept, and how this concept is constituted through these practices. LÄS MER

 3. 3. Becoming recognised as mathematically proficient : The role of a primary school teacher education programme

  Författare :Andreas Ebbelind; Jeppe Skott; Gellert Uwe; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; teacher education; primary school; prospective teacher; identity development; Patterns of Participation; ethnography.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This study focuses on upper primary prospective teachers in their first years of a teacher education programme in Sweden, in particular, a 20-week mathematics education course. It aims to contribute with insight into how, or even if, experience from a teacher education programme and other relevant past and present social practices and figured worlds plays a role in prospective generalist teachers’ imaginings of themselves as primary mathematics teachers-to-be and potentially shapes their identity. LÄS MER

 4. 4. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 5. 5. Difficult to read or difficult to solve? : The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Författare :Anneli Dyrvold; Magnus Österholm; Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Candia Morgan; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; multisemiotics; task text; difficulty; mathematical reading ability; matematikdidaktik; didactics of mathematics; word; image; symbol; mathematical notation; cohesion; Mathematics; Matematik; Pedagogik; Education; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When students solve mathematics tasks, the tasks are commonly given as written text, usually consisting of natural language, mathematical notation and different types of images. This is one reason why reading and interpreting such texts are important parts of being mathematically proficient, at least within the school context. LÄS MER