Sökning: "teacher education"

Visar resultat 1 - 5 av 711 avhandlingar innehållade orden teacher education.

 1. 1. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Wei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1970-talet har Kina upplevt en anmärkningsvärd socioekonomisk utveckling. Tendensen till marknadifiering och modernisering försvagade kulturellt rotade livsstilar och allt fler etniska minoritetsgrupper i Kina har börjat betrakta traditionell kultur som irrelevant för deras försörjning och framtid samt i viss utsträckning också har börjat ta avstånd från dessa. LÄS MER

 2. 2. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : : en longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Margareta Ekborg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; longitudinal stud; scientific conceptions; environmental education; intentional learning; learning projects; interpretation in several contexts; complexity; dilemma; Humanities Social Sciences; student teachers; complex thinking; conceptual understanding;

  Sammanfattning : In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; teacher education;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER