Sökning: "Politisk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden Politisk historia.

 1. 1. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Åsa Bengtsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon; social rörelse; genus; Svensk politisk historia; Svensk socialhistora; kvinnors företagande; filantripi;

  Sammanfattning : In this thesis the female Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER

 2. 2. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Johan Dietsch; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Historia; History; Europeanisation; history education; Holodomor; 1932?1933 famine; Holocaust; national identity; diaspora; uses of history; historical culture; historical consciousness; Ukraine; post-Soviet; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie behandlar hur Ukraina har inkorporerat och brukat förintelsen och den ukrainska hungersnöden 1932-1933, den så kallade terrorhungersnöden, i den nya nationella historien och historiekulturen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för förintelsen under senare år. LÄS MER

 3. 3. Power and Political Culture: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Stefan Eklöf Amirell; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Megawati Sukarnoputri; Pancasila; New Order; PDI-P; PDI; democracy; elections; political parties; political opposition; political development; Indonesia; political culture; Historia; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under Indonesiens auktoritära regim Den nya ordningen under president Suharto, avsågs det lilla nationalistkristna koalitionspartiet Indonesiska demokratiska partiet, PDI, spela rollen av ett regeringstroget statskorporatismiskt parti, vars existens skulle demonstrera regimens påstådda demokratiska karaktär. Från den senare hälften av 1980-talet började partiet emellertid utvecklas i en kritisk och oppositionell riktning och kom därigenom att bli betraktat som den främsta företrädaren för reform inom ramarna för det formella politiska systemet. LÄS MER

 4. 4. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Stefan Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; De-centralised structure; Inter-dependence; Topography; Border region; Border defences; Identity; Militarisation; Centralisation; Social discipline; Historia; Politisk historia; Political history; Interaction; History;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under tidigmodern tid utvecklades på kronans gods i Danmark en interaktion mellan bönderna och överheten som byggde på intressegemenskap och en tvingande omsorgspraktik. Den nödvändiga samlevnaden mellan styrande och styrda utmärktes av interdependens och intersubjektiva lösningar på konflikter. LÄS MER

 5. 5. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Martin Wiklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; liberalism; ecologism; feminism; socialism; cultural radicalism; enlightenment; romanticism; the Moderates; the Green Party; Environmental Party; the Alternative movement; the New Women s movement; the New Left; the Social Democrats; Charles Taylor; Jürgen Habermas; Jörn Rüsen; hermeneutics; discourse ethics; communicative rationality; validity claims; historical orientation; historical consciousness; modernism; landscape of modernity; narrative analysis; narratives of modernity; criticism of modernity; the People s home; modern Sweden; the welfare state; History; Historia; Theory of history; Historieteori; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med studien är att synliggöra ett konfliktfält med berättelser om det moderna Sverige som uttrycks av olika politiska grupper och att främja bearbetningen av tolkningskonflikten. Fyra politiska utmaningar mot den etablerade framgångsberättelsen om Sveriges utveckling från ett fattigt land till en modern välfärdsstat analyseras: 60-talsvänstern, den nya kvinnorörelsen på 1970-talet, alternativrörelsen och miljöpartiet i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet samt moderaternas liberala utmaning på 1980-talet. LÄS MER