Sökning: "cultural"

Visar resultat 1 - 5 av 2592 avhandlingar innehållade ordet cultural.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 2. 2. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joakim Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 3. 3. Väntan Etnografiskt kollage kring ett mellanrum

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara förlag

  Författare :Anita Beckman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Väst.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; waiting; ethnography; narratives; cultural repertoire; emotions; subjectivity; women; time; everyday experiences; subject understanding; ambivalence; bricolage; experimental ethnography; Cultural studies; Kulturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is about waiting. It's about what happens when an ethnographer goes into the field and asks people to fill a small and indeterminate word like waiting with thoughts, experiences and recollections. The study is primarily based on twenty qualitative interviews with thirteen interviewees in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Det ekte, det gode og det coole Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Egeland; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural diversity; Cultural politics; Södra teatern; Authenticity; Orientalism; Taste; Sweden; Kulturelt mangfold; Kulturpolitikk; Södra teatern; Autentisitet; Orientalisme; Smak; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : The thesis analyses the continuously changing discourse of cultural diversity. The focus of this study is the ways in which this discourse is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general, and how it unfolds and further changes through the specific activities performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern. LÄS MER

 5. 5. Bodily Practices and Medical Identities in Southern Thailand

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Claudia Merli; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; biopolitics; minorities; Muslims; Southern Thailand; childbirth; medical practices; circumcision; embodiment; Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This study explores contemporary practices concerning women’s and children’s bodies, with a special focus on postpartum practices, the treatment of the afterbirth and its cosmological dimensions, and male and female circumcision. At the intersection between traditional midwifery and modern medicine, Muslim women cross the boundaries between different cosmologies and medical systems. LÄS MER