Sökning: "romanticism"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade ordet romanticism.

 1. 1. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. LÄS MER

 2. 2. Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst The Romantic Postmodernism. Art Criticism and the Romanticin Swedish Art in the 1980s and 1990s

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; post-modernism; romanticism; modernism; art criticism; romantic landscape; romantic irony; fragment; deconstruction; simulation; quotation; collage; painting; Implosion; Ibid.; Ola Billgren; Dick Bengtsson; Max Book; Lars Nittve; Lars O Ericsson; Ingela Lind; Douglas Feuk; PierreBourdieu; Michel Foucault.;

  Sammanfattning : Den romantiska postmodernismen. Through a study of the reception that art critique gave the exhibition project Ibid. LÄS MER

 3. 3. The Discourse of Oratory : The New Rhetoric and Romantic Writing in Eighteenth and Nineteenth Century Britain

  Detta är en avhandling från Ann Arbor, MI : UMI Company

  Författare :Michael Davis; Blekinge Tekniska Högskola.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Oratory; Belles Lettres; History of Rhetoric; Romanticism; Britain;

  Sammanfattning : The Discourse of Oratory: The New Rhetoric and Romantic Writing is a study of the cultural anxieties about the power of public speaking that pervaded the mid eighteenth to early nineteenth centuries. Its argument is that those anxieties formed a discursive center for two of the most important forces in the history of British letters and literary studies -- Romanticism and the New Rhetoric -- and that those forces engaged it primarily through a shared concern with the rise of religious evangelism. LÄS MER

 4. 4. Humor i romantisk text : om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825)

  Detta är en avhandling från Comparative Literature, Centre for Languages and Literature

  Författare :Jonas Asklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; C.F. Dahlgren; C. Livijn; C.J.L. Almqvist; intertextuality; Michael Riffaterre; devotional literature; gnosticism; G.H. von Schubert; aesthetics; romanticism; Jean Paul; humor;

  Sammanfattning : The three works analyzed here were published at the culmination of Swedish romanticism. The strange mixture of the high and the low, the sacred and the profane that is typical for them has been an interesting challenge for literary scholars. LÄS MER

 5. 5. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martin Sundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernism; Pop art; New realism; Minimal art; Romanticism; Ruins; Originality; Word and image; Elective affinity; Canon; Outsider; Artist s role; Material iconography; Jan Håfström; Swedish contemporary art; Postmodernism; Art history; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras för första gången den svenske konstnären Jan Håfströms (född 1937) konstnärskap från debuten 1966 fram till 2002 på ett omfattande sätt. Koncept knutna till modernism och postmodernism används som en ram och den komparativa diskussionen placerar konstverken i en internationell kontext. LÄS MER