Sökning: "Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 1073 avhandlingar innehållade ordet Internet.

 1. 1. Coordinating the Internet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Bertil Thorngren; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; internet governance; coordination; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. LÄS MER

 2. 2. Självmord och Internet : Kommunikation om ett livsfarligt ämne

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

  Författare :Michael Westerlund; Ester Pollack; Terje Rasmussen; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; suicide; internet; pro-suicide; suicide-preventive; webbsites; internet forums; självmord; internet; självmordsförespråkande; suicidpreventiv; webbsidor; internetforum; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversial source of information. Through the Internet, the distinction between personal, intimate communication and public communication has blurred, which also has consequences for how the question of suicide is addressed in society. LÄS MER

 3. 3. Metakognition och Internet Om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Martin Stigmar; Horst Löfgren; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; high-school students; ICT; internal motivation; Internet; learning environment; media; metacognition; reproduction; SOLO-taxonomy; student participation; transference; use of information.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This thesis describes what happens when a group of high-school students practice their ability to reflect upon their learning (metacognitive training) and then solve tasks with information collected on the Internet. The overall aim of the thesis is to make an explorative investigation to find out if exercises of metacognitive type can support the use of information for high-school students in their work with the Internet. LÄS MER

 4. 4. Surfer sur Internet : Étude des expressions et de la conceptualisation du déplacement virtuel sur Internet dans la lumière de la sémantique cognitive

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för moderna språk

  Författare :Conrad Johansson; Kerstin Johansson; Philippe Gréa; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; conceptual integration; conceptual metaphor; primary metaphor; intentionality; Internet; interaction; surf; navigate; web; cyberspace; preposition; virtual; fictive motion; Franska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fictive motion of Internet users on the Web, and especially with the French expression surfer sur Internet, i.e. to surf on the Internet. LÄS MER

 5. 5. Internet grocery shopping : a necessity, a pleasurable adventure, or an act of love? : a longitudinal study 1998-2003 of 23 Swedish households

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Maria Frostling-Henningsson; Karin E Ekström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; grocery shopping; longitudinal; consumers; in-depth interviews; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning :   Shopping for groceries on the Internet has been an alternative for Swedish consumers since 1996. Despite a huge interest in this behavior from consumers, retailers and the media, Internet grocery shopping has not diffused among the Swedish consumers. Many of the Internet grocery distributors have shut down their business. LÄS MER