Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 1 - 5 av 452 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 1. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Executions Power and Expression in Networked and Computational Media

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Eric Snodgrass; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Media Technology; Medieteknik; execution; media studies; software studies; history of technology; computation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Technology; media and communications;

  Sammanfattning : This research looks at questions of power and expression as they are composed in various ways within networked and computationally-informed situations of the present. Drawing from the term as it is originally invoked in practices of computing, the research puts forward execution as a central conceptual framework for its investigations. LÄS MER

 3. 3. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Nils Holmberg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four eye-tracking studies that investigate how salient online advertising and children's level of executive function contributes to their advert distraction. In Study 1, children aged 9 were instructed to surf freely on the internet while all advert material appearing on-screen was registered. LÄS MER

 4. 4. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 5. 5. ‘Collaborative Competition’ Stance-taking and Positioning in the European Parliament

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nazli Avdan; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parliamentary Interaction; Questions and Questioning; the European Parliament; Stancetaking; Intergroup Positioning;

  Sammanfattning : The European Parliament (EP) is the scene where certain issues concerning over 500 million ‘Europeans’ are publicly debated and where politically relevant groupings are discursively coconstructed. While the Members of the Parliament (MEPs) pursue their political agendas, intergroup boundaries are drawn, reinforced, and/or transgressed. LÄS MER