Sökning: "Per Gerrevall"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Per Gerrevall.

 1. 1. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap – didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 2. 2. Physical education policy and practice : Issues and controversies in Tanzania secondary schools

  Författare :John David Kazungu; Per Gerrevall; Håkan Larsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Institutional theory; Physical Education; Secondary school; Tanzania; Idrott och hälsa; nyinstitutionell teori; skola; utbildningspolicy; Tanzania; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Schools’ decisions to offer Physical Education (PE) is among the possible ways of involving students in physical activity, which has significant effects on students’ health, lifelong participation in physical activities and participation in sport. This thesis explores the factors and the ways they influence secondary schools’ decisions on whether or not to offer PE in Tanzania. LÄS MER

 3. 3. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER

 4. 4. Undersökningar av sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning

  Författare :Barbro Gustafsson; Lena Fritzén; Per Gerrevall; Anders Jakobsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; argumentation; socioscientific; SSI; values; teacher education; democracy; deliberations; meaning-making; Dewey; Habermas; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The thesis examines the potential of students’ group discussions in science education in the context of a communicative perspective on democracy and meaning-making. The group discussions in focus are about socioscientific issues (SSI), i.e. controversial and complex issues with scientific as well as sociological aspects. LÄS MER

 5. 5. Idrotten sätter agendan : En studie av Riksidrottsgymasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag

  Författare :Marie Hedberg; Per Gerrevall; Karin Redelius; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coaches; community of practice; competence; new institutional theory; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyse the actions of the school coaches at the National sport upper secondary schools in light of the conditions that govern and shape the activities at those schools.The theoretical standpoints are based on Lave and Wengers' (1991) theoretical concept community of practice, and as an explanatory theoretical framework Scott's (2008) interpretation of new institutional theory is used. LÄS MER