Sökning: "Juridiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 531 avhandlingar innehållade orden Juridiska institutionen.

 1. 1. Juridiska – ett nytt språk? : En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Författare :Ann Blückert; Mats Thelander; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER

 2. 2. Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

  Författare :Sverker Jönsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate criminal responsibility; criminal law; corporate crime; corporations; folklore; ideological individualism; industrialization; legal persons; supernatural beings; mediated action; white collar crime; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore critically the idea of corporate criminal responsibility. The criminal responsibility of corporations is constructed as a criminal responsibility of legal persons. LÄS MER

 3. 3. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

  Författare :Hans Henrik Lidgard; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civilrätt: konkurrensrätt; private law: competition law; immaterialrätt; frihandelsavtal Sverige - EEC; införlivande; direkt effekt; revision svensk konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. LÄS MER

 4. 4. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Författare :Henrik Wenander; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. LÄS MER

 5. 5. Regulating Vessel-Source Air Pollution - Standard-Setting in the Regulation of SOx Emissions

  Författare :Philip Almestrand Linné; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :ships; air pollution; SOx emissions; regulation; regulatory design; command and control; standard-setting; international environmental law; regulatory studies;

  Sammanfattning : Emissions of sulphur oxides (SOx) cause considerable global environmental and human health impacts including acidification, climate change, and increased premature deaths in human populations due to serious heart and lung diseases. Although recently revised regulations in MARPOL 73/78 Annex VI are expected to decrease SOx emissions from ships, it is clear that these regulations will need further development. LÄS MER