Sökning: "Juridiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 543 avhandlingar innehållade orden Juridiska institutionen.

 1. 1. Juridiska – ett nytt språk? : En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Författare :Ann Blückert; Mats Thelander; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER

 2. 2. Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

  Författare :Sverker Jönsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate criminal responsibility; criminal law; corporate crime; corporations; folklore; ideological individualism; industrialization; legal persons; supernatural beings; mediated action; white collar crime; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore critically the idea of corporate criminal responsibility. The criminal responsibility of corporations is constructed as a criminal responsibility of legal persons. LÄS MER

 3. 3. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Författare :Andreas Inghammar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 4. 4. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

  Författare :Hans Henrik Lidgard; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civilrätt: konkurrensrätt; private law: competition law; immaterialrätt; frihandelsavtal Sverige - EEC; införlivande; direkt effekt; revision svensk konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. LÄS MER

 5. 5. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Författare :Henrik Wenander; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. LÄS MER