Sökning: "Pedagogics"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet Pedagogics.

 1. 1. Alla lika - alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utrikes

  Författare :Elisabeth Elmeroth; Almqvist & Wiksell International; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att förändra genom kollegiala samtal: en studie av arrangerade samtal i ett lärarkollegium och dess effekter på lärarkulturen

  Författare :Per Lindqvist; Lärarhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares förtroendearbetstid

  Författare :Per Lindqvist; Lärarhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärares raster. Innehåll i mellanrum

  Författare :Ulla Karin Nordänger; Studia psychologia et paedagogica Lund Malmö högskola; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och mål. Sökande efter samband mellan lärares kåranda och skolans demokratimål

  Författare :Ulla Karin Nordänger; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER