Sökning: "Pedagogics"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade ordet Pedagogics.

 1. 1. Science, Language, and Literacy Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; English; Engelsk språkvetenskap; Physics; Fysik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utrikes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabeth Elmeroth; [1997]
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Hedlin; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; gender; history of education; masculinity; science; technology; educational policy; educational work; compulsory school; curriculum; femininity; utbildningshistoria; läroplaner; genus;

  Sammanfattning : More girls into science and technology have been a repeated goal in Swedish school politics for some decades. It has been called the gender equality issue. However, neither the ideas associated with science education nor the ideas associated with gender are obvious. LÄS MER

 4. 4. Idrott – och helst lite mer idrott Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet

  Författare :Lena Larsson; Stockholms universitet.; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; PE teacher education programme; PE student teacher; value structures; habitus; symbolic capital; doxa; Bourdieu; gender;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER

 5. 5. Att förändra genom kollegiala samtal: en studie av arrangerade samtal i ett lärarkollegium och dess effekter på lärarkulturen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet

  Författare :Per Lindqvist; [1999]
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER