Sökning: "Pedagogics"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade ordet Pedagogics.

 1. 1. Science, Language, and Literacy : Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Författare :John Airey; Cedric Linder; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Engelsk språkvetenskap; English; Fysik; Physics; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utrikes

  Författare :Elisabeth Elmeroth; Almqvist & Wiksell International; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Hedlin; Margareta Havung; Anne-Mari Folkesson; Sylvia Benckert; Ingegerd Tallberg Broman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; history of education; masculinity; science; technology; educational policy; educational work; compulsory school; curriculum; femininity; utbildningshistoria; läroplaner; genus; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : More girls into science and technology have been a repeated goal in Swedish school politics for some decades. It has been called the gender equality issue. However, neither the ideas associated with science education nor the ideas associated with gender are obvious. LÄS MER

 4. 4. Idrott - och helst lite mer idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Författare :Lena Larsson; Department of Education in Arts and Professions Stockholm university; []
  Nyckelord :Pedagogik; Pedagogics; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att förändra genom kollegiala samtal: en studie av arrangerade samtal i ett lärarkollegium och dess effekter på lärarkulturen

  Författare :Per Lindqvist; Lärarhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER