Sökning: "Pedagogics"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade ordet Pedagogics.

 1. 1. Science, Language, and Literacy : Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Författare :John Airey; Cedric Linder; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Engelsk språkvetenskap; English; Fysik; Physics; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utrikes

  Författare :Elisabeth Elmeroth; Almqvist & Wiksell International; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Hedlin; Margareta Havung; Anne-Mari Folkesson; Sylvia Benckert; Ingegerd Tallberg Broman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; history of education; masculinity; science; technology; educational policy; educational work; compulsory school; curriculum; femininity; utbildningshistoria; läroplaner; genus; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : More girls into science and technology have been a repeated goal in Swedish school politics for some decades. It has been called the gender equality issue. However, neither the ideas associated with science education nor the ideas associated with gender are obvious. LÄS MER

 4. 4. Idrott – och helst lite mer idrott : Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Författare :Lena Larsson; Håkan Larsson; Jane Meckbach; Fiona Dowling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PE student teacher; value structures; habitus; symbolic capital; doxa; Bourdieu; gender; Education; Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Pedagogik; Pedagogics; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER

 5. 5. Att förändra genom kollegiala samtal: en studie av arrangerade samtal i ett lärarkollegium och dess effekter på lärarkulturen

  Författare :Per Lindqvist; Lärarhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER