Sökning: "wet growing"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden wet growing.

 1. 1. Influence of water conditions on growth and mineral nutrient uptake of native plants on clacareous soil

  Detta är en avhandling från Aparna Misra, Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University, Sweden

  Författare :Aparna Misra; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära; Växtekologi; Plant ecology; wet growing; wet dry cycles; soil solution; soil moisture; pH; nutrient poor soil; mineral nutrients; dry growing; Bicarbonate; calicole; Soil Science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studierna som presenteras i papper I till IV i min avhandling visar markvattnets betydelse för marklösningens kemi och växternas respons på förändringen i vattenhalt. Med mina experiment har jag studerat dels kalkjord med olika vattenhalter och dels markvattens påverkan på växternas näringsupptagning i växthus. LÄS MER

 2. 2. Models for Wet Scrubbing of SO2 and NOx

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

  Författare :Charlotte Brogren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; limestone scrubbing; wet scrubbing; absorption; WFGD; flue gases; SO2; mass transfer; NOx; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet har bestått av att dels experimentellt samt dels med hjälp av matematiska modeller undersöka och kartlägga förloppen för nya samt "gamla" metoder att rena rökgaser från kol- och olje eldade kraftverk.... LÄS MER

 3. 3. Interception and storage of wet deposited radionuclides in crops

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

  Författare :Stefan Bengtsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The emission of radionuclides into the atmosphere from various sources, such as nuclear power plant accidents and nuclear bomb explosions, can result in the interception and uptake of radionuclides by crops in the agricultural ecosystem. These radionuclides e.g. LÄS MER

 4. 4. Land-atmosphere exchange of carbon in a high-Arctic wet tundra ecosystem

  Detta är en avhandling från Lunds universitets geografiska institution

  Författare :Torbern Tagesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon; methane; carbon dioxide; climate change; Arctic; NDVI; NDWI; micrometeorology; remote sensing; chamber; tundra;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under den senaste tiden har problematiken med klimatförändringarna debatterats livligt. För att kunna förutspå den framtida omfattningen av klimatförändringarna och vilka konsekvenser dessa kommer att ha är det ytterst relevant att känna till utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordens alla ekosystem. LÄS MER

 5. 5. Biodegradable nanocomposite films based on amylopectin and chitosan

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :David Nordqvist; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : The use of disposable material is rapidly increasing, today the absolute majority of the material used for these application, i.e. food packages, are oil-based plastics such as polyethylene and polypropylene. Therefore it is of great importance to find alternative biodegradable materials made from renewable resources for this huge growing market. LÄS MER