Sökning: "Lena Fritzén"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Lena Fritzén.

 1. 1. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Författare :Lena Fritzén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical action; pedagogical practice; communicative action; strategic action; didactics; primary and secondary school; teacher training; special homes for juveniles; dialectics; curriculum theory; Pedagogy and didactics; critical ethnography; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Pedagogical practice is, in several important considerations, contradictory in character. In this dissertation attenention is drawn towards the field of tension that prevails between pedagogical action, which can be descibed in terms of strategic processes and communicative pedagogical action. LÄS MER

 2. 2. Afrikafararna : Historieförmedling och historiebruk på Svenska Emigrantinstitutet och Kalmar läns museum

  Författare :Cecilia Axelsson; Lars Olsson; Lena Fritzén; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En Meningsfull Historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten

  Författare :Cecilia Axelsson; Lars Olsson; Lena Fritzén; Carina Rönnqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; museums; exhibitions; history; mediation of history; education; learning; making meaning of; historical consciousness; Afrikafararna; Kongospår; gender; class; ethnicity; democratic values; migration; cultural encounters; democratic conception of education; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the mediation of history in a public arena in society, namely in historical exhibitions in museums. The foci of the thesis are exhibitions on migration history, cultural encounters, “Us” and “the Others”, and in particular how relations based on the principles of class, gender and ethnicity are mediated. LÄS MER

 4. 4. Poliser som utbildar poliser : Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Författare :Bengt Bergman; Lena Fritzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER

 5. 5. Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare : Om vikten av transformativ beredskap i förändringsprocesser

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans Sternudd; Eva Alerby; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; teacher education program; art teacher education program; contemporary art; art project; contemporary arts-based practice learning processes; transformation; subject culture; artistic project methods; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses student learning processes in contemporary arts- based practice in visual arts teacher education programs. The arts-based processes studied are based on the explorative method for exploring social and social phenomena. LÄS MER