Sökning: "internet"

Visar resultat 1 - 5 av 1199 avhandlingar innehållade ordet internet.

 1. 1. Självmord och Internet : Kommunikation om ett livsfarligt ämne

  Författare :Michael Westerlund; Ester Pollack; Terje Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; suicide; internet; pro-suicide; suicide-preventive; webbsites; internet forums; självmord; internet; självmordsförespråkande; suicidpreventiv; webbsidor; internetforum; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies;

  Sammanfattning : With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversial source of information. Through the Internet, the distinction between personal, intimate communication and public communication has blurred, which also has consequences for how the question of suicide is addressed in society. LÄS MER

 2. 2. Coordinating the Internet

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Bertil Thorngren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; internet governance; coordination; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. LÄS MER

 3. 3. Metakognition och Internet : Om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet

  Författare :Martin Stigmar; Horst Löfgren; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; high-school students; ICT; internal motivation; Internet; learning environment; media; metacognition; reproduction; SOLO-taxonomy; student participation; transference; use of information.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This thesis describes what happens when a group of high-school students practice their ability to reflect upon their learning (metacognitive training) and then solve tasks with information collected on the Internet. The overall aim of the thesis is to make an explorative investigation to find out if exercises of metacognitive type can support the use of information for high-school students in their work with the Internet. LÄS MER

 4. 4. Coordinating the Internet : Thought styles, technology and coordination

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Erik Bohlin; Robin Mansell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; coordination; thought styles;

  Sammanfattning : The Internet is often mentioned as a driver for digitization or a democratizing tool for societies. However, the Internet is seldom explained, conceptualized or defined. LÄS MER

 5. 5. Surfer sur Internet : Étude des expressions et de la conceptualisation du déplacement virtuel sur Internet dans la lumière de la sémantique cognitive

  Författare :Conrad Johansson; Kerstin Johansson; Philippe Gréa; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; French language; conceptual integration; conceptual metaphor; primary metaphor; intentionality; Internet; interaction; surf; navigate; web; cyberspace; preposition; virtual; fictive motion; Franska; French language; Franska språket;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fictive motion of Internet users on the Web, and especially with the French expression surfer sur Internet, i.e. to surf on the Internet. LÄS MER