Sökning: "socialism"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet socialism.

 1. 1. Saltationist socialism : Mao Zedong and the Great Leap Forward 1958

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Michael Schoenhals; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nonalignment and socialism : Yugoslav foreign policy in theory and practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Nord; Uppsala universitet.; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nationalism & socialism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christer Strahl; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reel Socialism : Making sense of history in Czech and German cinema since 1989

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Sune Bechmann Pedersen; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialism; cinema; communism; history culture; film; memory; Germany; Czech Republic; East Germany; Czechoslovakia; 1989; revolution; retro; nostalgia; Ostalgie; coming to terms with the past;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative study of the communist past as depicted in Czech and German feature films since 1989, or ‘reel socialism’. It is the first detailed study of post-1989 Czech history films and the first comparative study of German post-reunification cinema. LÄS MER

 5. 5. Berättade liv, berättat Polen en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER