Sökning: "Christer Fritzell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Christer Fritzell.

 1. 1. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck : - diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare

  Författare :Lena Carlsson; Christer Fritzell; Bo Dahlin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; citizenship; critical discourse analysis; reforms; policy; communication; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Carlsson, Lena (2006). ). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan. Diskursiva konstruktioner av gymnasieelever som medborgare. LÄS MER

 2. 2. Etik och utmaning. : Om lärande av bemötande i professionsutbildning

  Författare :Gill Croona; Christer Fritzell; Gunnel Colnerud; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethics of human encounters; learning and teaching in ethics; nursing education; professional education; discourse analysis; Habermas´s theory of communicative action.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : During recent years there have been noticeable shortcomings in the human encounter of people seeking some form of health care in Sweden. This is something that affects professional education within ‘the welfare state’ and implies that human expectations, societal demands and questions about knowledge, basic values and competence have become pedagogically interesting. LÄS MER

 3. 3. Policy som text och som praktik : en analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Författare :Guadalupe Francia; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; equality; free choice; educational reform; pupil voucher system; effective schools; Islamic schools; inter-textuality; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relation between policy as text and policy as practice, with a focus on Swedish educational reform in the 1990s in regard to comprehensive schooling.School reform in the 1990s has resulted in major changes in Swedish compulsory education. LÄS MER

 4. 4. Lärande mellan policy och praktik : Kontextuella villkor för skolans reformarbete

  Författare :Jan Håkansson; Christer Fritzell; Lena Fritzén; Glenn Hultman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :deliberation; kommunikation; kritisk aktionsforskning; lärande; policy; skolreform; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Håkansson, Jan (2006). Learning between policy and practice. Contextual conditions for reform activity in schools. Acta Wexionensia No 95/2006. LÄS MER

 5. 5. Kompisar och Kamrater : Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen

  Författare :Maud Ihrskog; Christer Fritzell; Ingeborg Moqvist-Lindberg; Gunilla Halldén; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young people; childhood; ethnography; identity; social interaction; relations; socialisation; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create an understanding for children’s and young people’s buddy relations when it comes to the creation of identity and socialisation, as well as to emphasise the formation of meaning and informal learning processes of these buddy relations. This is seen from a child’s perspective. LÄS MER