Sökning: "Joakim Krantz"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Joakim Krantz.

 1. 1. Styrning och mening : - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola

  Författare :Joakim Krantz; Christer Fritzell; Per Gerrevall; Lena Fritzén; Ninni Wahlström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Critical Discourse Analysis; validity claims; communicative action; professional practice; teacher education; secondary school; higher education; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This study addresses how political and professional claims directed at teachers change, and in many ways challenge teachers’ professional autonomy, as well as affect preconditions for meaning-making in pedagogic practices. Focus is placed on political steering and its implications for teacher education and teachers’ work in schools. LÄS MER

 2. 2. När kunskap ska styra : Om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården

  Författare :Maria Alm; Håkan Jenner; Joakim Krantz; Per-Olof Thång; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge governance; knowledge management; evidence-based practice; substance abuse treatment; knowledge to practice; ASI; DOC; neo-institutional theory; professional theory; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the changed governance of the public sector and what it can entail for professional work in substance abuse treatment. The point of departure is one of these new forms of governing, namely ‘knowledge governance’, which refers to a policy-driven process for promoting the use of evidence-based practice. LÄS MER