Sökning: "PISA"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet PISA.

 1. 1. PISA i skolan hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Daniel Arnesson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER

 2. 2. Kan man räkna med PISA och TIMSS? Relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Samuel Sollerman; Astrid Pettersson; Lovisa Sumpter; Christian Lundahl; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International large-scale assessment; Mathematics; Validity; Validation; Relevance; Assessment; PISA; TIMSS; Mathematics education; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of relevance of international large-scale assessments (ILSAs) in mathematics, when these are to be used and interpreted in a national context. If a nation is to engage in ILSAs, draw conclusions from them and act on them, one should be aware of what they are measuring and how well it fits in with the national mathematics education and the mathematics they are trying to teach their students. LÄS MER

 3. 3. Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joakim Engström; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PISA; latex; RAFT; Cellulose Nanofibrils; Cellulose Nanocrystals; Nanocomposites; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : This thesis is focused on applying modification chemistry to already known cellulosic substrates from wood (i.e. cellulose nanofibrils, CNFs, and cellulose nanocrystals, CNCs). LÄS MER

 4. 4. Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Margareta Serder; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

  Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER

 5. 5. Defining Integrated Science Education and Putting It to Test

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Åström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik; Science education; international studies; PISA; curriculum integration;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subjectspecific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students’ science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER