Sökning: "Informationsteknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 290 avhandlingar innehållade ordet Informationsteknologi.

 1. 1. Informationsteknologi i organisationer : bestämningsfaktorer och mönster

  Författare :Peter Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Information Technology; Determinants; Organization Structure; Dominant Actors; Decentralization; Strategy.;

  Sammanfattning : Researchers in this field have placed different emphasis on the structural constraints visa- vis the freedom of the actors. An awareness that IT is a social construction does not necessarily mean that some individual actor or actor entity can perform freely. An inflexible, tightly structured social situation can considerably limit the action space. LÄS MER

 2. 2. Informationsteknologi och företagsetablering : effekter på produktivitet och region

  Författare :Lars Poignant; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Companies within the service sector have begun relocating units. Information technology guarantees their ability to communicate from remote areas. In addition companies have suffered from high costs in the Stockholm area mainly during the 1980’s. LÄS MER

 3. 3. "Det beror på att man är kvinna..." : gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi

  Författare :Christina Mörtberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : I ett historisk perspektiv har informationsteknologi utvecklats av begränsade grupper av män. Men det är inte något förutbestämt som gör området till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdominansen är kvinnorna som deltagit i studien. LÄS MER

 4. 4. CryptoNET : Generic Security Framework for Cloud Computing Environments

  Författare :Abdul Ghafoor Abbasi; Sead Muftic; Antonio F. Gómez Skarmeta; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Generic Security Object; CryptoNET; Security; Framework; Information technology; Informationsteknologi; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : The area of this research is security in distributed environment such as cloud computing and network applications. Specific focus was design and implementation of high assurance network environment, comprising various secure and security-enhanced applications. LÄS MER

 5. 5. Tree Structures in Broadcast Encryption

  Författare :Kristin Anderson; Ingemar Ingemarsson; Jacob Löfvenberg; Robert Forchheimer; Ben Smeets; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Broadcast encryption; Subset Difference; tree structure; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : The need for broadcast encryption arises when a sender wishes to securely distribute messages to varying subsets of receivers, using a broadcast channel, for instance in a pay-TV scenario. This is done by selecting subsets of users and giving all users in the same subset a common decryption key. LÄS MER