Sökning: "gender awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden gender awareness.

 1. 1. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 2. 2. “I am solely a professional – neutral and genderless” : on gender bias and gender awareness in the medical profession

  Författare :Gunilla Risberg; Toine Lagro-Janssen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Gender; gender bias; gender awareness; physicians; clinical decision-making; research evaluation; medical education; medical teachers; tutors; division of labour; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Aim: During the last decades research has reported seemingly unjustified differences between how women and men are perceived as patients, medical students and physicians. Most studies have been performed outside Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 4. 4. Business as Usual? : Doing gender equality in Swedish forestry work organisations

  Författare :Maria Johansson; Malin Lindberg; Ulrika Haake; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Feminist action research; Forestry; Gender; Gender equality; Organization; Male dominated industries; Genus och teknik; Gender and Technology; Industriell design; Industrial Design;

  Sammanfattning : The title of this thesis is Business as usual? Doing gender equality in Swedish forestry work organizations and while the latter part, the subtitle, is rather self-explanatory, the former part can be read in different ways. The aim of the thesis is to increase the understanding of the doing of gender equality in the male dominated work organizations of the Swedish forestry sector, and thereby contribute both theoretical and empirical understanding regarding how doing gender equality in the forestry sector relates both to notions of gender and notions of organizations. LÄS MER

 5. 5. In Search for Gender awareness in Technology Education

  Författare :Gunilla Rooke; Sven Ove Hansson; Inga-Britt Skogh; Minna Salminen-Karlsson; KTH; []
  Nyckelord :gender; technology; technology education; gender awareness; gender aware methods; recruitment;

  Sammanfattning : This thesis consists of two essays and an introduction. The main theme is gender awareness in technology education and the theoretical standpoint is gender theory. LÄS MER