Sökning: "genusteori"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet genusteori.

 1. 1. ”Så vittna du om min mandom!” : Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913

  Författare :Maria Evertsson; Lars Pettersson; Gunnar Ternhag; Martin Åberg; Karin Hallgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Peterson-Berger; philosophy of art; gender theory; nationalism; opera; Arnljot; Wilhelm Peterson-Berger; konstfilosofi; genusteori; nationalism; opera; Arnljot; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to elucidate Wilhelm Peterson-Berger’s perception of gender and how it is manifested in his philosophy of art. His perception of gender also incorporates conceptions of history, music and nationality. The research question is analysed primarily by reviewing Peterson-Berger’s writings from 1896 to 1913. LÄS MER

 2. 2. Glaspärlespelaren : Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner

  Författare :Britt Johanne Farstad; Malin Isaksson; Mikael Godhe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Science Fiction; Ethics; Androcentrism; The Glass Bead Gamer; Aleatoric; Teleological; Archetypes; Gendermodels; Logosvision; Science fiction; etik; androcentrism; glaspärlespelare; aleatorisk; teleologisk; arketyper; genusteori; logosvision; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Peter Nilson’s (1937-1998) science fiction texts, and particularly on how narrative themes and structures in these texts are related to science as well as to the literary tradition of science fiction (SF). The primary texts are the novels Arken (The Ark, 1982), Äventyret (The Adventure, 1989), Rymdväktaren (The Space Guard, 1995), Nyaga (1996) as well as the short story “Kvinnan som ville ha barn med döden” (The Woman Who Wanted a Child With Death, 1987). LÄS MER

 3. 3. Glaspärlespelaren   : Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner : av: Farstad, Britt Johanne

  Författare :Michael Godhe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Science Fiction; Ethics; Androcentrism; The Glass Bead Gamer; Aleatoric; Teleological; Archetypes; Gendermodels; Logosvision; Science fiction; etik; androcentrism; glaspärlespelare; aleatorisk; teleologisk; arketyper; genusteori; logosvision;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Peter Nilson’s (1937-1998) science fiction texts, and particularly on how narrative themes and structures in these texts are related to science as well as to the literary tradition of science fiction (SF). The primary texts are the novels Arken (The Ark, 1982), Äventyret (The Adventure, 1989), Rymdväktaren (The Space Guard, 1995), Nyaga (1996) as well as the short story “Kvinnan som ville ha barn med döden” (The Woman Who Wanted a Child With Death, 1987). LÄS MER

 4. 4. Att göra etnicitet- inom äldreomsorgen

  Författare :Linda Lill; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etnicitet; äldreomsorg; diskursanalys; doing; genusteori; kulturella studier; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : This dissertatian i concerned with the ways in which caregivers within elderly care reason and respond to questions concerning ethnicity. The research is based on a discursive analysis of a focus group study; interwiews with caregivers; and participant observation from fieldwork within one elderly care team. LÄS MER

 5. 5. Vad hände? : Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling

  Författare :Birgitta Sköld; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Martin Klinthäll; Håkan Boter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender theory; small-business ownership; women entrepreneurship; public sector; Sweden; Genusteori; småföretagande; kvinnors företagande; offentlig sektor; Sverige;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin empiriska utgångspunkt i konkurrensutsättningen av den offentliga sektorns verksamheter. Förväntningarna har varit stora från politiker, tjänstemän och vissa forskare att denna omvandling skulle leda till ökat företagande, framförallt bland kvinnor. LÄS MER