Sökning: "feminization of medicine"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden feminization of medicine.

 1. 1. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 2. 2. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 3. 3. Hormonal regulation of hepatic cholesterol and lipoprotein metabolism : effects of estrogen and growth hormone

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine at Huddinge University Hospital

  Författare :Paolo Parini; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aging; atherosclerosis; bile acids; estrogen; estrogen receptor; cholesterol; growth hormone; growth hormone receptor; cholesterol 7[alpha]-hydroxylase; high density lipoprotein; hydroxy-methylglutaryl-coenzyme A reductase; hormones; hypercholesterolemia; hypophysectomy; insulin-like growth factor-I; low density lipoproteins;

  Sammanfattning : Coronary heart disease is the result of the progression of atherosclerotic lesions, and represents the major cause of death in western countries. Age, male sex, plasma cholesterol, hypertension and smoking are major risk factors for atherosclerosis. LÄS MER

 4. 4. Läkarprofessionens feminisering : ett köns- och maktperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Margreth Nordgren; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : There is a pervasive assumption about the effects of gender composition that presumes that a devaluation and deterioration in professional prestige and power goes hand in hand with feminization of a profession. In this study about the Swedish medical profession, these assumptions are challenged through an analysis of structural processes and administrative reforms in the Swedish welfare state. LÄS MER