Sökning: "feminisering"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet feminisering.

 1. 1. Läkarprofessionens feminisering : ett köns- och maktperspektiv

  Författare :Margreth Nordgren; Anita Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : There is a pervasive assumption about the effects of gender composition that presumes that a devaluation and deterioration in professional prestige and power goes hand in hand with feminization of a profession. In this study about the Swedish medical profession, these assumptions are challenged through an analysis of structural processes and administrative reforms in the Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 3. 3. Gendered journalism cultures : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Författare :Margareta Melin; Madeleine Kleberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; Social field; Doxa; strategies; tactics; women journalists; feminisation; gentrification; education; gendered logic;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 5. 5. Male Subfertility and Prostate Cancer Risk: Epidemiological and Genetic Studies

  Författare :Yasir Ruhayel; Malmö Molekylärgenetisk reproduktionsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytoplasmic and nuclear; Receptors; Prostatic neoplasms; genetic; Polymorphism; male; Infertility; Hypogonadism; Genetic association studies; Case–control studies; Androgens;

  Sammanfattning : Androgen action plays a pivotal role in male reproductive tract physiology and pathology. The androgen receptor (AR) gene harbors two codon repeat tracts: the CAG and GGN repeats, encoding corresponding amino acid sequences of variable length; the polyglutamine and polyglycine stretches, respectively. LÄS MER