Sökning: "recruitment"

Visar resultat 1 - 5 av 806 avhandlingar innehållade ordet recruitment.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Ecology of juvenile turbot and flounder in the Central Baltic Sea : Implications for recruitment

  Författare :Jesper Martinsson; Sture Hansson; Magnus Appelberg; Anders Nissling; Leif Pihl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Psetta maxima; Platichthys flesus; juvenile; Baltic Sea; nursery ground; distribution; recruitment; Marine Ecology; marin ekologi;

  Sammanfattning : Our understanding of turbot and flounder ecology in the Baltic Sea is insufficient for sound management decisions. This thesis aims to fill some gaps in current knowledge by providing information of the ecology of turbot and flounder within their juvenile habitat, and to relate these findings to issues assumed relevant for recruitment variation. LÄS MER

 3. 3. Essays on military labour supply in the era of voluntary recruitment

  Författare :Peter Bäckström; Gauthier Lanot; Niklas Hanes; Stephanie Vincent Lyk-Jensen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conscription; enlistment test; fixed effects model; military labour market; military labour supply; military recruitment; recruitment; Roy model; self-selection; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introductory part and two self-contained chapters related to the supply of volunteers to the Swedish Armed Forces.Chapter [I] represents the first effort to explore the relationship between civilian labour market conditions and the supply of labour to the military in the all-volunteer environment that Sweden entered after the abolishment of the peacetime draft in 2010. LÄS MER

 4. 4. Recruitment from resting stages among bloom-forming cyanobacteria

  Författare :Annika Ståhl-Delbanco; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; marine biology; Hydrobiology; resting stage; Cyanobacteria; recruitment; algal bloom;

  Sammanfattning : Cyanobacteria are known to form heavy blooms in eutrophicated freshwaters and also form resting stages, associated with the sediments, during harsh growth conditions. These resting stages can serve as inoculum for pelagic populations and function as a potential source for bloom formations. LÄS MER

 5. 5. Gender, Parenthood, Ethnicity and Discrimination in the Labor Market : Experimental Studies on Discrimination in Recruitment in Sweden

  Författare :Anni Erlandsson; Michael Gähler; Magnus Bygren; Karin Halldén; Lynn Prince Cooke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; ethnicity; field experiment; gender; in-group bias; labor market; parenthood; recruitment; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation uses experimental methods to study hiring discrimination based on gender, parenthood and ethnicity in the Swedish labor market. Also, the role of recruiter gender for gender and ethnic discrimination is studied. LÄS MER