Sökning: "reflection"

Visar resultat 1 - 5 av 809 avhandlingar innehållade ordet reflection.

 1. 1. Design as Reflection

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Elin Olander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product Experiences; Reflective Design; Self-image; Meaningfulness; Stigmatizing; Users with Disabilities; Assistive Devices.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För unga personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att vara som alla andra och därmed inte avvika från mängden på ett för personen oönskat sätt. Hjälpmedel är produkter som en person med en eller flera funktionsnedsättningar kan använda för att kunna vara delaktig i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Docile bodies and imaginary minds : on Schön's reflection in action

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Peter Erlandson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reflection; Schön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exploring the intersection of design, reflection and sustainable food shopping practices The case of the EcoPanel

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal institute of technology

  Författare :Ulrica Bohné; KTH.; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; reflection; sustainable food shopping practices; social practice theory; research through design; web application prototype; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : Food production has been shown to have considerable negative impacts on the environment. A means to reduce this is to choose organic products when shopping for food. LÄS MER

 4. 4. Total internal reflection ellipsometry : principles and applications

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Michal Poksinski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Spectroscopic ellipsometry has been used under conditions of total internal reflection to form a new measurement technique called Total Internal Reflection Ellipsometry. When measurement settings are appropriate for surface plasmon resonance to occur it is possible to combine the advantages of both ellipsometry and surface plasmon resonance and obtain very high sensitivity and precision. LÄS MER

 5. 5. Total internal reflection ellipsometry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Michal Poksinski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis summarizes the work performed on the development and implementation of the optical measurement technique called total internal reflection ellipsometry (TIRE).The TIRE principle is based on spectroscopic ellipsometry performed under conditions of total internal reflection. LÄS MER