Sökning: "Maria Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade orden Maria Johansson.

 1. 1. Aritmetik i förskolan : en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Maria Johansson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori.;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i förskolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 2. 2. Towards the Limits – Climate Change Aspects of Life and Health in Northern Sweden : studies of tularemia and regional experiences of changes in the environment

  Författare :Maria Furberg; Maria Nilsson; Anders Johansson; Lars Weinehall; Peter Friberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Climate change; public health; Indigenous peoples; Sami; reindeer herding; resilience; tularemia; mixed-methods; infectious disease; seroprevalence; ELISA; outbreak investigation; risk factor; ecology; Francisella tularensis; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundIndigenous peoples with traditional lifestyles worldwide are considered particularly vulnerable to climate change effects. Large climate change impacts on the spread of infectious vector-borne diseases are expected as a health outcome. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdsdagbok i Sverige : betydelse och tillämpning

  Författare :Maria Johansson; Berit Lindahl; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; case study research; diaries; experiences; family members; hermeneutics; ICU; nursing staff; thematic analysis; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to explore how the Intensive Care Unit (ICU) diary was experienced by family members, family members of non-survivors and nursing staff in the ICU setting, thereby contributing to the development of national clinical practice guidelines regarding the structure, content and use of the ICU diary.Methods:  A qualitative design was employed for all four studies:  a hermeneutic approach was adopted in studies I and II, whilst a qualitative descriptive design with the use of focus groups interviews was chosen in study III. LÄS MER

 4. 4. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Författare :Maria Johansson; Dianne Staal Wästerlund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Business as Usual? : Doing gender equality in Swedish forestry work organisations

  Författare :Maria Johansson; Malin Lindberg; Ulrika Haake; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Feminist action research; Forestry; Gender; Gender equality; Organization; Male dominated industries; Genus och teknik; Gender and Technology; Industriell design; Industrial Design;

  Sammanfattning : The title of this thesis is Business as usual? Doing gender equality in Swedish forestry work organizations and while the latter part, the subtitle, is rather self-explanatory, the former part can be read in different ways. The aim of the thesis is to increase the understanding of the doing of gender equality in the male dominated work organizations of the Swedish forestry sector, and thereby contribute both theoretical and empirical understanding regarding how doing gender equality in the forestry sector relates both to notions of gender and notions of organizations. LÄS MER