Sökning: "Maria Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Maria Johansson.

 1. 1. Intensivvårdsdagbok i Sverige betydelse och tillämpning

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Maria Johansson; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; case study research; diaries; experiences; family members; hermeneutics; ICU; nursing staff; thematic analysis; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to explore how the Intensive Care Unit (ICU) diary was experienced by family members, family members of non-survivors and nursing staff in the ICU setting, thereby contributing to the development of national clinical practice guidelines regarding the structure, content and use of the ICU diary.Methods:  A qualitative design was employed for all four studies:  a hermeneutic approach was adopted in studies I and II, whilst a qualitative descriptive design with the use of focus groups interviews was chosen in study III. LÄS MER

 2. 2. Identification and promotion of attitudes related to pro-environmental travel behaviour

  Detta är en avhandling från Maria Johansson, Environmental Psychology Unit, Lund Institute of Technology, PO Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Maria Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; travel behaviour; traffic restrictions; pro-environmental attitudes; politicians; computerised gaming simulation environmental knowledge; civil servants; children; adolescents; adults; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Road transport technology; Vägtransportteknik; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : A reduction of the negative environmental impact caused by urban traffic will to a considerable extent depend on behavioural change. Assuming that attitudes partly guide behaviour, the general aim of the thesis was to increase the understanding of the underlying attitudes of daily travel behaviour and how attitudes related to pro-environmental choice of transport can be promoted. LÄS MER

 3. 3. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Perceptions of mathematics in preschool: "-Now we have a way of talking about the mathematics that we can work with"

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The overarching question for this thesis is what is preschool mathematics? This question is examined using different points of views or different perspectives such as the children’s, the preschool teachers and the researchers. The foundation for this thesis is seven articles, two single author articles and five co-authored articles. LÄS MER

 5. 5. Skådespelarens praktiska kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Premiss förlag

  Författare :Johansson Maria; Stockholms konstnärliga högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER