Sökning: "gender bias"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden gender bias.

 1. 1. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 2. 2. “I am solely a professional – neutral and genderless” on gender bias and gender awareness in the medical profession

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Gunilla Risberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :Gender; gender bias; gender awareness; physicians; clinical decision-making; research evaluation; medical education; medical teachers; tutors; division of labour; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Aim: During the last decades research has reported seemingly unjustified differences between how women and men are perceived as patients, medical students and physicians. Most studies have been performed outside Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Incumbent Renomination Accountability and Gender Bias

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michal Smrek; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political recruitment; party politics; proportional representation; gender; incumbency; re-selection; accountability; representation; delegation; preference voting; flexible lists; Czech Republic; Slovakia.; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Party recruiters in proportional-representation (PR) systems are forced to do what their majoritarian counterparts are not: they need to rank-order all their candidates on the party ballots based on whom they most wish to get elected. Consequently, new candidates and incumbents alike compete for a limited number of electable ballot slots. LÄS MER

 4. 4. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. LÄS MER

 5. 5. Shifting Gender Dynamics In Multinational Ghanaian Mine Jobs Narratives on Organizational and Sociocultural Barriers

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Rufai Kilu; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gender and technology; psychosocial structures; enrolment regimes; organizational barriers; stereotype notions on gender roles; shifting gender dynamics; sustainability; social innovation; multinational Ghanaian mines; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Gender is one of the central organizing principles around which social and corporate innovation revolves. The multinational Ghanaian mining is dominated by men and masculinity cultures. To gain an adequate understanding of this phenomenon, it is prudent to explore its gendered nature. LÄS MER